Nieuws-Details

Sascha Winter maakt de overstap van het proWIN management naar de Raad van Toezicht

Sascha Winter maakt de overstap van het proWIN management naar de Raad van Toezicht
Sascha Winter maakt de overstap van het proWIN management naar de Raad van Toezicht

Met ingang van 01.01.2023 is proWIN manager Sascha Winter toegetreden tot de raad van Toezicht van het bedrijf. Het nu tweekoppige proWIN-management wordt gevormd door Stefan Schäfer en Michael Winter.

Als aandeelhouder, bedrijfsleider van het dochterbedrijf proWIN Fleet & Facility en in zijn functie als lid van de Raad van Toezicht blijft Sascha Winter nauw betrokken bij het proWIN-leven en door regelmatige uitwisseling met zijn oom Stefan Schäfer en zijn broer Michael Winter, evenals de bedrijfsdirecties en leidinggevenden, bij de bedrijfsvoering van het bedrijf.
De eigenaarsfamilie heeft deze beslissing reeds in 2020 genomen, zorgvuldig voorbereid en in fasen doorgevoerd. In eerste instantie traden Ingolf en Gabi Winter in 2022 toe tot de Raad van Toezicht.

De tweede stap wordt nu door hun zoon Sascha Winter gezet: "De overstap naar de Raad van Toezicht geeft me de mogelijkheid om me bij proWIN heel gericht met zaken bezig te houden die ik met mijn passie en sterke punten naar een hoger plan kan tillen. Daar horen met name impulsen op het gebied van marketing en communicatie bij, om op die gebieden nog creatiever en strategischer te handelen. Ik ben ervan overtuigd dat ik door het veranderd perspectief een nieuwe, frisse wind kan laten waaien. Ook wil en zal ik me in de toekomst opnieuw inzetten voor de representatieve taken waar de afgelopen jaren minder aandacht aan is besteed."

Begin december deelde Sascha Winter deze stap aan tijdens de werkvergadering. Op 2 januari richtte hij zich met een persoonlijke videoboodschap tot de proWIN verkoop.

proWIN manager Michael Winter bedankte zijn broer voor zijn vele jaren van toegewijd werk in het management. Hij ziet de toekomstige ondersteuning van de Raad van Toezicht als een waardevolle steun in de rug: "Ik kijk uit naar de verdere uitwisseling van ideeën en gedachten met Sascha. Met het loslaten van het operatieve deel en het nieuw verworven perspectief wordt hij voor mij nog belangrijker als gesprekspartner en adviseur, zodat we samen de koers kunnen bepalen voor een succesvol 2023 en de verdere toekomst."

proWIN pers en proWIN pers contact

proWIN pers

proWIN pers bevat informatie voor uw redactionele berichtgeving.

proWIN pers contact

Hebt u nog vragen? Neem contact op met het proWIN voorlichtingsteam.

Ga terug