Nieuws-Details

proWIN lid van het bedrijfsnetwerk "Erfolgsfaktor Familie"

Een familievriendelijke werkomgeving is cruciaal voor een succesvolle combinatie van gezin en carrière.

Bij de verantwoordelijke personen van proWIN Winter GmbH wordt familiegevoel met hoofdletters geschreven. Vooral onze personeelsmanager Gabi Winter stond altijd al open voor alle gezinsgerelateerde onderwerpen en uitdagingen. Bij proWIN werd er vanaf het begin op gelet dat niet alleen de werknemer, maar ook de mens op de voorgrond staat, ze weet echter uit eigen ervaring dat het helemaal niet zo makkelijk is om gezin en carrière te combineren.

Zo zijn er bij proWIN bv. flexibele werktijden en werktijdmodellen die het mogelijk maken om zo veel mogelijk, naar behoefte en zonder tijdsdruk, te kunnen voldoen aan zakelijke en privé eisen. Zo kunnen de proWIN-medewerkers op het juiste moment daar zijn waar het nodig is, op hun werkplek of thuis.

In het kader van het bedrijvenwedstrijd "Erfolgsfaktor Familie" heeft het Bundesfamilienministerium het innovatieve familiebeleid van proWIN onderscheiden, met deze erkenning werd proWIN beloond voor zijn inzet.

Het ondernemersprogramma “Erfolgsfaktor Familie” liep parallel aan de wedstrijd en werd door het Bundesfamilienministerium in het leven geroepen en deed een beroep op alle bedrijven en handelsondernemingen. Het doel is om bedrijven familievriendelijker te maken, om een betere combinatie van gezin en carrière mogelijk te maken.

In het kader van dit programma worden werkgevers onderscheiden die positief opvallen door hun inzet met betrekking tot dit thema. Verder krijgen ze tips welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst nog familievriendelijker te worden. Bedrijven die nog geen actie hebben ondernomen, krijgen alle basisinformatie over gezinsbewust personeelsbeleid aangereikt. Zo sluit het netwerk de belangrijke gaten tussen geïnteresseerde bedrijven en bedrijven die al maatregelen hebben genomen om gezin en carrière beter te kunnen combineren. Want om dit onderwerp echt recht te doen, moeten er verschillende voorwaarden in de bedrijven geschept worden, zoals bv. flexibele werktijden. Een dergelijk model maakt het werknemers mogelijk om voor kinderen en familie te zorgen.

Het netwerk "Erfolgsfaktor Familie" informeert door middel van voorbeelden heel concreet hoe familievriendelijkheid en levensfasegericht personeelsbeleid er in de praktijk uitziet en hoe bedrijven hun werknemers kunnen ondersteunen wat de combinatie van gezin en carrière betreft.

Deze prijs is bedoeld voor het meest familievriendelijke bedrijf van Duitsland en daar is proWIN erg trots op. Veel tevreden werknemers staan achter het personeelsbeleid van Gabi Winter, een personeelsbeleid met hart en begrip voor het individu, altijd in de zin van de proWIN-filosofie: Eerst de mens. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen "dank je wel chef!"

Ga terug