Nieuws-Details

Gezinsvriendelijke voorwaarden van proWIN opnieuw bevestigd door het IHK Saarland

Family-Friendly Company (certified 2022)

proWIN Winter GmbH mag de komende drie jaar het keurmerk „Familienfreundliches Unternehmen" gebruiken in de presentatie van het bedrijf. De hercertificering werd reeds voor de tweede keer officieel bevestigd door het IHK Saarland.

Dr. Frank Thomé, Algemeen Directeur van het IHK en Ute Knerr, Hoofd Service Centrum „Arbeiten und Leben im Saarland“, Saaris, hebben op 12 mei jl. in de bedrijfscentrale het certificaat persoonlijk overhandigd aan vertegenwoordigers van het proWIN-bedrijfsmanagement, HR en Organisatie ontwikkeling.

IHK Algemeen Directeur Dr. Frank Thomé: „de reeds tweede hercertificering van proWIN bewijst: gezinsvriendelijkheid is stevig verankerd in het bedrijf en wordt al vele jaren concreet nageleefd. Daarom ben ik zeer verheugd om vandaag ons 'keurmerk Familienfreundliches Unternehmen' opnieuw te overhandigen aan proWIN en ik feliciteer het management en personeel met hun moderne personeelsbeleid met voorbeeldfunctie.

Met het keurmerk erkent de Saarlandse Industrie- und Handelskammer arbeidsvoorwaarden die de positie van werknemers versterken met betrekking tot het combineren van gezin en werk. Wat werkgeverskwaliteit en werknemerstevredenheid betreft, hebben de eigenaars van het familiebedrijf altijd ruimte gegeven aan de ontwikkeling hiervan. Voorwaarden die steunend zijn voor gezinnen maakten al van begin af aan deel uit van de bedrijfscultuur. Gabi Winter, oprichtster en lid van de Raad van Commissarissen proWIN: „Als familiebedrijf ligt het combineren van gezin en werk ons na aan het hart, want bij ons geldt: „Eerst de mens“. Wij vinden het belangrijk dat iedereen niet alleen wordt gezien als medewerker, maar ook als mens in een sociaal netwerk waar het gezin ook bijhoort."

proWIN behoorde in 2014 tot de eerste bedrijven in het Saarland die hun werkgeversaantrekkelijkheid officieel bevestigd kregen door het keurmerk van het IHK Saarland. Aan de basis van maatregelen die gezinnen sterker maakt: het bedrijf subsidieert de opvang van de kinderen van werknemers in kleuterscholen en kinderdagverblijven, er zijn diverse varianten parttime modellen, een flexibel werktijdmodel en mogelijkheden om vanuit huis te werken. proWIN ondersteunt door middel van het ouderschapsverlofmodel dat beide ouders taken in het gezin kunnen uitvoeren. Bovendien kan de werktijd in geval van nood dynamisch worden aangepast – rekening houdend met de operationele processen. Afgezien van de kwestie kinderopvang en zorg voor kinderen, is het van belang om over het thema na te denken in de richting van ouders of partners. Daarom zal er dit jaar een ouder- en verzorgerbegeleider worden aangesteld als contactpersoon (opleiding wordt verzorgd door Saaris).

Al 27 jaar staat de naam proWIN voor sociale, op het gezin afgestemde arbeidsvoorwaarden.

proWIN in het kort:

Momenteel hebben organisatiebreed 220 medewerkers in de bedrijfscentrale in Illingen en in het opleidingscentrum in Landsweiler-Reden voordeel van de gezinsvriendelijke arbeidsvoorwaarden die opnieuw werden bevestigd door het keurmerk van het IHK Saarland. Maar ook voor de zelfstandige verkooppartners van het bedrijf biedt hun baan voordelen die het combineren van gezin en werk mogelijk maken: het werk van consulent kan worden afgestemd op persoonlijke behoeften. Het biedt planningsvrijheid en flexibiliteit qua tijd. proWIN-verkooppartners hebben er baat bij dat ze contractpartners zijn van een gevestigde leider in de branche, die zijn verkoopteam de zekerheid biedt van een sterke en ervaren handelsonderneming en voor de complete backoffice inclusief goederenbeheer zorgt. Door het flexibele werkschema wordt het gemakkelijker voor vrouwen en mannen om te herintreden na een gezinsgerichte periode.

proWIN pers en proWIN pers contact

proWIN pers

proWIN pers bevat informatie voor uw redactionele berichtgeving.

proWIN pers contact

Hebt u nog vragen? Neem contact op met het proWIN voorlichtingsteam.

Ga terug