Wetenswaardigheden-details

Wat houdt het DAAB-logo in?

language
DAAB-logo

De Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) zet zich in voor verbetering van de leefsituatie van kinderen en volwassenen met allergieën, astma en neurodermitis evenals gevoelige mensen. Om het dagelijks leven ondanks allergieën en astma aan te kunnen, zijn de getroffenen aangewezen op producten die weinig allergenen bevatten en goed worden verdragen. Ook mensen met een gevoelige huid die preventief zo veel mogelijk allergeenarme producten willen kopen, hebben toelichting nodig bij de productkeuze. Dit biedt het DAAB-logo al meer dan 20 jaar.

Om de gevoelige consumenten producten van betrouwbare kwaliteit te kunnen bieden, zijn er criteria ontwikkeld waaraan de producten moeten voldoen om onderscheiden te worden met het DAAB-logo. Achter het DAAB-logo staan uitgebreide vereisten aan de kwaliteit van de inhoudsstoffen en een serie tests die aantonen dat de producten goed worden verdragen.

Volledige transparantie van de receptuur

De productrecepturen worden op de eerste plaats gecontroleerd door experts van de Deutsche Allergie- und Asthmabund. De DAAB-beoordelingscriteria zijn gebaseerd op zowel de evaluatie van de vakliteratuur als op de expertise van wetenschappers, bijvoorbeeld uit de adviescommissie van de DAAB, waarin allergologen, pneumologen en experts van het Informationsverbund der Dermatologischen Kliniken (IVDK) vertegenwoordigd zijn.

De cosmetica in kwestie moet goedgekeurd worden door de cosmeticaverordening. Bij de beoordeling van de recepturen wordt gekeken naar de allergeniciteit van de inhoudsstoffen en hun irritatiepotentieel. Potente allergenen zijn niet acceptabel in producten voor mensen met een allergie, met astma en neurodermitis.

De onderscheiden producten zijn vrij van natuurlijke en synthetische geurstoffen, aroma's en etherische oliën, vrij van als contactallergenen bekend staande conserverings- en kleurstoffen evenals sterk irriterende stoffen zoals natriumlaurylsulfaat. Verder bevatten ze ook geen colofonium, lanoline, azokleurstoffen, para-fenyleendiamine of parabenen. Het DAAB verricht doorlopend literatuuronderzoek en neemt de beoordeling van deskundigen mee om ook nieuwe relevante allergenen te identificeren.

Bewijs van goede verdraagbaarheid

De fabrikant moet de goede verdraagbaarheid van zijn producten op een gevoelige huid aantonen door positieve resultaten van een dermatologische test. Hiervoor wordt door de fabrikanten opdracht gegeven om passend onderzoek te doen in onafhankelijke dermatologische instituten en de resultaten worden ter controle voorgelegd aan DAAB.

Veiligheidsbeoordeling

cosmeticaverordening vereist een uitgebreide veiligheidsbeoordeling van alle cosmetica producten. In dit document worden alle inhoudsstoffen beoordeeld op hun toxicologische, sensibiliserende en milieurelevante eigenschappen. Dit document wordt ter inspectie aan DAAB voorgelegd.

Als de beoordeling van de kwantitatieve receptuur van het product conform de DAAB-criteria is, als de goede verdraagbaarheid van het product bevestigd en de veiligheidsbeoordeling beschikbaar is, dan kan het product in een praktijktest (gebruikerstest) getest worden.

Gebruikerstest

Voorwaarde voor het ontvangen van het DAAB-logo op het product is een door DAAB uitgevoerde geanonimiseerde gebruikerstest met ca. 150 betrokken gebruikers. Alleen bij acceptatie (classificatie zeer goed tot goed) door meer dan 80 % van de gebruikers (antwoorden bv. over de huid- en ademhalingscompatibiliteit etc.) wordt een logo-onderscheiding mogelijk. Bovendien moeten andere surrogaatparameters door minimaal 70 % van de ondervraagden met een zeer goed of goed beoordeeld worden.

Beperking

Met het DAAB-logo kan niet helemaal worden uitgesloten dat ook de onderscheiden producten in sommige gevallen een allergische c.q. irriterende reactie teweeg kunnen brengen, bijvoorbeeld bij mensen met een multi-allergie (mensen die lijden aan meerdere, verschillende allergieën) c.q. bij zeer gevoelige mensen of astmapatiënten.


De volgende proWIN producten dragen dit keurmerk:


Leestip

Het IASC-productcertificeringsprogramma stelt fabrikanten van aloë vera grondstoffen en -eindproducten in staat om aan te tonen dat hun producten aloë vera van de hoogste kwaliteit en zuiverheid bevatten.

Ga terug