Informatie over de proWIN stichting

Een tiener staat in de wei – op de achtergrond is een huis te zien

Informatie over de proWIN stichting

Naam
proWIN stichting

Vestiging
Zeppelinstraße 8
66557 Illingen
Tel: +49 (0) 68 25 - 92 01 0

Erkenning door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Europese Zaken, Saarbrücken
Het certificaat van erkenning van de rechtsbevoegdheid van de "proWIN Stiftung" is op 23  maart 2010 afgegeven. (als bedoeld in § 80 BGB).  De publicatie in de Staatscourant van Saarland wordt gedaan door de Stichtingsautoriteit.

Stichtingsbestuur
Ingolf Winter
Gabi Winter
Stefan Schäfer
Sascha Winter
Michael Winter

Ambtstermijn
De ambtstermijn van het bestuur bedraagt 5 jaar.
De leden van de Raad van Bestuur vervullen hun taken op vrijwillige basis.

Stichtingskapitaal
De stichting beschikt over liquide middelen ter waarde van € 100.000,-. Dit moet permanent en onverminderd in haar bestaan gewaarborgd blijven. De administratieve kosten van de stichting worden vooraf gedekt door de opbrengsten en donaties.

Boekjaar
Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.