Donatieprojecten

Donatieprojecten van de proWIN stichting

In de onderstaande lijst vindt u een samenvatting van de donaties van de proWIN stichting. Daarnaast steunde de proWIN stichting talrijke hulpprojecten van persoonlijke aard die wij hier niet zullen publiceren.


2023

expand_more27.03.2023Maximilian-Kolbe-Gemeinschaftsschule

Solidariteitsactie 2023 met het motto "Kinder helfen Kindern"

Meer lezen: Maximilian-Kolbe-Gemeinschaftsschule


expand_more07.03.2023Ziekenhuis Saarbrücken

Overstap van handmatige bloedafname naar een monitoringsysteem voor het meten van het CO2-gehalte bij vroeggeboren kinderen.

Meer informatie: Ziekenhuis Saarbrücken


2022

expand_more 06.04.2022Stiftung KinderHerz | KinderHerz Nothilfefonds Ukraine

De stichting KinderHerz heeft vanwege de nood en het oorlogsleed in Oekraïne een eigen hulpfonds voor Herzkinder en hun familieleden en behandelende klinieken opgericht. Hiermee levert de stichting een bijdrage om de zorg voor de mensen in Oekraïne en de vluchtelingen zo veel mogelijk te verbeteren. De kinderklinieken in Oekraïne en Polen worden ondersteund met zowel medisch-technische apparatuur, zoals beademingsapparatuur en monitors, evenals kinderbedden, verbruiksartikelen en medicamenten die dringend nodig zijn.
Daarom zoekt de stichting KinderHerz naar hulpmiddelen die niet langer nodig zijn en zorgt voor de aanschaf van nieuwe apparaten. Er worden bedrijven gemobiliseerd die hun producten ter beschikking stellen en nieuwe partners aangetrokken om te helpen.

„Wij willen hulp organiseren voor de kleine patiënten die het door hun ziekte al zwaar hebben en nu ook nog eens extra lijden onder dit afgrijselijke oorlogsconflict", benadrukt Sylvia Paul, bestuurslid van de stichting KinderHerz.

Meer lezen: Stiftung KinderHerz


expand_more 23.03.2022Deutsches Komitee für UNICEF e.V.

UNICEF en zijn partners zijn ook nu tijdens de oorlog in Oekraïne bezig met het inspringen op de snel stijgende behoefte aan humanitaire hulp en het bijstaan van kinderen en hun families. De situatie van de kinderen in Oekraïne is dramatisch en wordt elke dag slechter. Meerdere miljoenen mensen zijn al voor het geweld gevlucht naar buurlanden of zijn vluchtelingen in eigen land, waarvan de helft kinderen zijn. De genereuze donaties maken het mogelijk om snel en flexibel hulp te verlenen die van levensbelang is.
UNICEF is al vele jaren werkzaam in Oekraïne. In de huidige situatie wordt de humanitaire hulp uitgebreid. UNICEF levert essentiële medische benodigdheden en apparaten aan ziekenhuizen, deelt drinkwater uit en helpt gezinnen in nood met alledaagse dingen zoals hygiëne artikelen of schoonmaakmiddelen. Aan de grenzen en in de buurlanden van Oekraïne zet UNICEF samen met partners opvangcentra op voor gevluchte gezinnen.

Meer lezen: UNICEF


2021

expand_more 21.11.2021Verein Schutzengel e.V.

De donatie werd doorgestuurd aan het Mädchenhaus Femina Vita in Herford. Hiervan wordt therapie betaald voor een meisje dat sexueel misbruikt is.
Meer lezen: Verein Schutzengel e.V.


expand_more 10.11.2021 Verein(t) gegen Rett

Er werd een Galileo-vibratieplaat aangeschaft voor de kleine Anna zodat het 5-jarige meisje dat aan het Rett-syndroom leidt, ook in een huiselijke omgeving de oefeningen kan doen om beter te kunnen staan.
Dit apparaat werd niet door de zorgverzekering vergoed, maar wordt in revalidatieklinieken gebruikt en helpt haar goed verder.
Meer lezen: Verein(t) gegen Rett


expand_moreOverkoepelende organisatie van de Duitse kinderhospicesBundesverband Kinderhospiz

Het Bundesverband Kinderhospiz is de overkoepelende organisatie van de Duitse kinderhospices. Het zet zich in om de ca. 50.000 gezinnen in Duitsland met een kind met een levensverkortende ziekte, weer terug te brengen naar het midden van de maatschappij. Het Bundesverband Kinderhospiz is de contactpersoon voor de politiek, economie, wetenschap, sponsors en donateurs en biedt zelf steun aan mensen die getroffen zijn. In 2015 richtte het Bundesverband Kinderhospiz de "OSKAR Sorgentelefon" op. Daar zijn 365 dagen per jaar , 24 uur per dag, gratis en anoniem professioneel geschoolde medewerkers te bereiken die alle vragen beantwoorden over ernstige en ongeneeslijke kinderziekten. OSKAR is er ook voor gezinnen in de rouw en er kan zowel door getroffenen en hun dierbaren, maar ook door professionals gebruik van gemaakt worden. In 2020 breidde de BVKH zijn aanbod op het hulpplatform Frag-Oskar.de uit met chats voor getroffen gezinnen en speciaal voor jongeren en met een spreekuur over sociaal juridische onderwerpen.

Meer lezen:
Bundesverband Kinderhospiz
Dit project profiteert van de proWIN btw-actie


expand_moreDe bijzonderheden van de natuur leren kennenPeter Maffay Stiftung

De faciliteiten van de Peter Maffay Stiftung zijn ingebed in een brede en tegelijkertijd beschermde natuurlijke omgeving en bieden kinderen en gezinnen de ruimte om hun krachten te bundelen, te ontspannen en ervaringen uit te wisselen. De ervaring en perceptie van de eigen kracht en grenzen, het onderzoeken van zichzelf en andere levensomstandigheden en het leren kennen van de bijzonderheden van de natuur, ondersteunt het vermogen om zichzelf te vinden.

Meer lezen:
Peter Maffay Stiftung
Dit project profiteert van de proWIN btw-actie


expand_moreOndersteuning van kinderen met kanker en hun familiesFörderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.

De Förderverein für krebskanke Kinder Tübingen e. V. is een non-profit organisatie die al meer dan 35 jaar steun biedt aan kinderen met kanker en hun families. In de moeilijke en stressvolle tijd van de behandeling van het kind en in de tijd na afloop van de behandeling wil de vereniging de families moed, hulp en hoop geven:

 • in het ouderlijk huis en het gezinshuis, waar de ouders tijdens de klinische therapie van de kinderen wonen en een "tijdelijk onderkomen" kunnen vinden
 • door de psychosociale ondersteuning van de gezinnen tijdens de therapie, in palliatieve situaties en in de nazorg met georganiseerde vrijetijdsactiviteiten voor patiënten, hun ouders, broers en zussen of voor weesouders
 • door financiering van personeelsfuncties, financiële steun voor onderzoek en een breed scala aan zorgdiensten voor patiënten en hun ouders op de afdelingen

Meer lezen:
Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.
Dit project profiteert van de proWIN btw-actie


expand_moreKinderen een perspectief geven voor hun toekomstWaisenhaus Sheryl’s Orphans Children Home Förderverein Afridunga e. V.

Momenteel financiert de vereniging de kleuterschool en het schoolonderwijs van de klassen 1 tot en met 6 ter plaatse. Om de school na de 8ste klas af te kunnen ronden, is het nodig om extra grond aan te kopen, extra klaslokalen te bouwen, extra sanitaire voorzieningen, een bibliotheek, een opslagruimte en een computerlokaal te bouwen. Naast de investeringen financiert Afridunga een aanzienlijk deel van de personeelskosten van de inmiddels 24 medewerkers in het weeshuis (verzorgers, leraren/leraressen, kok, conciërge). Mama Rosmary leidt het weeshuis op vrijwillige basis met de steun van haar kinderen. Het doel is om de kinderen aan het Victoriameer een perspectief te geven voor hun toekomst.

Meer lezen:
Förderverein Afridunga e. V.
Dit project profiteert van de proWIN btw-actie


expand_moreRespijtzorg voor gezinnen met ernstig zieke kinderenArche Herzensbrücken

"Arche Herzensbrücken" is een liefdadigheidsvereniging die betaalbare, gezamenlijke time-outs mogelijk maakt voor gezinnen met ernstig zieke kinderen.
In een familiehotel in Seefeld/Tyrol krijgen getroffen gezinnen de kans om een paar dagen te rusten, te herstellen en weer op krachten te komen. Tijdens speciale Arche Herzensbrücken weken krijgen de zieke kinderen en hun ouders en broers en zussen professionele zorg en een gevarieerd activiteiten aanbod aangeboden. De zorg voor de kinderen en het merendeel van alle vrijetijds- en recreatieve activiteiten zijn gratis voor de gezinnen en worden gefinancierd door de vereniging.

Meer lezen:
Arche Herzensbrücken
Dit project profiteert van de proWIN btw-actie


expand_more 10.09.2021 roterkeil Deutschland e.V.

roterkeil.net bestaat uit verschillende mensen die hand in hand werken om een beweging op te zetten tegen de misdaad van kindermisbruik. Het netwerk Roter Keil heeft zich tot doel gesteld om duurzame steun te bieden aan projecten van non-profit organisaties die in Duitsland en werelwijd kinderen helpen om hun mentale wonden te helen en hun weg terug te vinden naar een leven dat ze zelf bepalen. Tegelijkertijd bevorderen wij preventie projecten zodat de kinderen geen slachtoffer hoeven te worden en initiëren en steunen maatregelen en acties ter versterking van het sociale bewustzijn van het probleem.
De nieuwste cijfers van de misdaadstatistiek laten zien dat gesexualiseerd geweld in Duitsland niet alleen sterk gestegen is op het net. Bondspresident Steinmeier benadrukte in een persconferentie het belang: "misbruik daar waar het gebeurt, zo vroeg mogelijk te onthullen en te beëindigen." Maar behalve de politieke plicht moeten ook wij als maatschappij verantwoordelijkheid nemen en een sterk bewustzijn creëren.
De buitengewone vreugde van kinderen mag niet door seksueel geweld worden overweldigd: daar zetten wij ons samen met proWIN met heel ons hart voor in! Heel hartelijk dank!
Meer informatie: roterkeil Deutschland e.V.


expand_more 23.03.2021 Hilfe für verletzte Kinder-Seelen e.V.

Wij begeleiden kinderen en jongeren in de rouw en die getraumatiseerd zijn door het overlijden van een dierbare. Vanwege de pandemie konden onze kinderrouwgroepen niet doorgaan. Daarom was het voor de kinderen heel belangrijk om elkaar te zien en erop uit te gaan. Met behulp van de proWIN stichting kunnen wij met onze 42 kinderen in kleine groepen trektochten met alpaca's houden. De kinderen verheugen er zich enorm op en wij natuurlijk ook. Wandelingen in de natuur en dan nog met de verantwoordelijkheid voor een (eigen) alpaca is balsem voor de zwaar getroffen kinderziel. proWIN stichting, heel, heel erg bedankt!
Meer informatie: Hilfe für verletzte Kinder-Seelen e.V.


2020

Donatiebedrag 2020
1.000.000 €

expand_more 07.10.2020 Katholische Familienpflege

Gezinnen in nood
Vooral gezinnen met kinderen lijden onder de corona-crisis. Thuis werken, toezicht houden op het thuis onderwijs en het huishouden moeten onder controle worden gehouden. Gezinnen met gehandicapte kinderen worden nog harder getroffen. Aan het begin van de corona-beperkingen vielen van de ene dag op de andere school, therapie en alle professionele zorgdiensten weg. Ouders moeten moeten zich zonder hulp van buitenaf 24 uur per dag bezighouden met verzorging en verpleging. Terwijl het open gaan van scholen en speciaal onderwijs voor talrijke kinderen en ouders een opluchting is, kunnen veel van de gehandicapte kinderen er niet van profiteren omdat ze door hun lichamelijke of geestelijke beperkingen niet aan het risico van terugkeren naar hun school kunnen worden blootgesteld. Ouders voelen zich in de steek gelaten. Ze moeten zelf de kosten voor verzorging van buitenaf dragen en dit is voor veel mensen niet mogelijk.
Om daar waar mogelijk het ergste te ondervangen, komen de professionals van de "Katholische Familienpflege" bij dergelijke gezinnen en ondersteunen voor een beperkte, korte tijd. Ze houden zich bezig met het huishouden of met het gehandicapte kind om de ouders zo te ontlasten.
De kosten hiervoor worden gefinancierd uit donaties. Om ervoor te zorgen dat de "Katholische Familienpflege" in dergelijke situaties kan blijven inspringen, wordt de donatie van de proWIN stichting gebruikt voor het aanvullen van het potje "gezinnen in nood".


expand_more 14.09.2020 Don Bosco Mondo e.V.

Don Bosco Mondo e.V. is een niet-gouvermentele organisatie voor internationale onwikkelingssamenwerking. Over religieuze en ideologische grenzen heen ondersteunt de vereniging wereldwijd met name kansarme kinderen en jongeren. Door scholing en beroepsonderwijs krijgen ze de kans om een onafhankelijk leven te leiden. In meer dan 130 landen zijn de Salesianen van Don Bosco en de Zusters van Don Bosco de lokale partners. Reeds in 2016 konden wij in samenwerking met de proWIN stichting het voortbestaan van een tehuis voor met HIV-geïnfecteerde meisjes in Noordoost India veilig stellen. Dit jaar hebben we weer een donatie ontvangen waarmee we dringend noodzakelijk materiaal voor het tehuis kunnen kopen.


expand_more 08.09.2020 amitumKids gUG

Rust, ontspanning, gesprekken, plezier, begrip …
„AUS-ZEIT vom Trauma“ richt zich op een groep van 7-10 jongeren vanaf 13 jaar die in gezinnen leven met posttraumatische stress. Wij nodigen uit om in Allgäu 5 dagen lang een time-out (AUS-ZEIT) te nemen van het moeilijke dagelijkse leven. We bespreken met de scholen of het mogelijk is om vrijstelling van lessen te krijgen als de datum niet in de vakantie valt. De heen- en terugreis moet zelf georganiseerd en betaald worden. „AUS-ZEIT vom Trauma“ vindt plaats van woensdag tot en met zondag. Het wordt begeleid door 3-5 teamleden en 1-2 honden. Op de aankomstdag ontmoeten we voor het avondeten, op de laatste dag vertrekt men na het ontbijt weer naar huis. Wat we deze dagen precies samen gaan doen, bespreken we met elkaar tijdens de eerste ochtend van het verblijf. Er staat nog niets helemaal vast. In principe beslissen jullie jongeren zelf, of jullie deel willen nemen aan ons aanbod en jullie mogen eigen wensen inbrengen. Wij bieden jullie in elk geval aan om met de andere jongeren jullie ervaringen te delen. Als jullie willen, kunnen jullie meer over het posttraumatische stress syndroom te weten komen: wat er precies in het lichaam, het hoofd en met gevoelens gebeurt en waarom getroffen mensen zich zo gedragen zoals ze zich gedragen. Natuurlijk kunnen jullie alle vragen stellen die jullie altijd al hadden willen stellen. En jullie mogen vertellen. Alles wat wij tijdens deze dagen met elkaar delen, is onderworpen aan de geheimhoudingsplicht - tenzij we ter plaatse iets anders met elkaar bespreken. Behalve de mogelijkheid van uitwisseling met de groep, kunnen jullie ook 1-op-1 met onze teamleden praten - over alle onderwerpen die jullie bezighouden. Bovendien is er ook vrijetijdsbesteding, tijd om te chillen en te ontspannen. Zin om mee te gaan?
Meer informatie: amitumKids gUG


expand_more 27.07.2020 Hand on Heart e.V.

Hulp voor kinderen in Kameroen.
Meer informatie: Hand on Heart e.V.


expand_more 03.07.2020 Aktionkinderschutz e.V.

Eén van de meest effectieve methodes om kinderen levenslang leed te besparen, is preventie!
Aktionkinderschutz e.V. , is de enige organisatie die pedagogische preventie tegen misbruik en geweld al aanbied voor 6 tot 8-jarigen en zich sinds 2005 in heel Duitsland sterk maakt voor preventief werk tegen kindermisbruik en geweld. We hebben ons tot taak gesteld om lesmateriaal ter beschikking te stellen en zo preventielessen mogelijk te maken op regionale en landelijke Duitse basisscholen. Ons doel is dat preventie tegen misbruik en geweld ook als basis onderwijsaanbod wordt opgenomen in het leerplan van de basisscholen. Alleen zo kan ervoor worden gezorgd dat alle kinderen bereikt worden en dat ook de omgeving van de kinderen bewust wordt gemaakt.
Meer informatie:Aktionkinderschutz e.V.


expand_more 28.05.2020 SOS-Kinderdorf e.V.

De Duitse SOS-Kinderdorf-Verein zet zich sinds 1955 in voor het welzijn van kinderen, jongeren en gezinnen - nationaal alsmede wereldwijd. Naast de SOS-kinderdorpen is er gedurende de jaren nog veel meer SOS-aanbod voor kinderen, jongeren en gezinnen bijgekomen.
Kinderen en jongeren die niet meer in hun fysieke gezinnen kunnen opgroeien, vinden dankzij het aanbod van SOS-Kinderdorf een nieuw thuis.
In kinderdagverblijven ondersteunt SOS-Kinderdorf kinderen om hun eigen prestatievermogen te ontwikkelen. De medewerkers van de begeleidingsdiensten adviseren en helpen kinderen, jongeren en gezinnen bij uiteenlopende vragen, problemen en crisis situaties. Ouders en kinderen vinden steun in de moedercentra en multi-generatie-huizen. De SOS-dorpsgemeenschappen bieden mensen met een beperking ruimte om te leven en te werken.
Meer informatie:SOS-Kinderdorf e.V.


expand_more 12.05.2020 Saarländische Krebsgesellschaft Gesellschaftszusatz e.V

Aanbod voor kinderen van ouders met kanker
Hun verdriet uit zich echter anders dan bij volwassenen. Jonge kinderen kunnen hun zorgen en angsten meestal nog niet onder woorden brengen. En ook jongeren valt het vaak zwaar om uitdrukking te geven aan hun gevoelens. Daarom is het belangrijk om kinderen met ouders die kanker hebben, gericht te ondersteunen. Met het nieuwe project "Regenbogen" biedt de Saarländische Krebsgesellschaft e.V. een speciaal ervaringsgericht lesprogramma voor kinderen van ouders met kanker.
Het aanbod helpt kinderen en jongeren op meerdere manieren - ze ervaren dat zij als getroffen kinderen niet alleen zijn. - Ze doen positieve ervaringen op en keren gesterkt terug naar het dagelijkse leven. Ze kunnen praten over hun gedachten en gevoelens en kracht opdoen. Bovendien kunnen ook de ouders in een ongedwongen sfeer met elkaar in contact komen.
Meer informatie: Saarländische Krebsgesellschaft Gesellschaftszusatz e.V


expand_more 16.04.2020 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V

Lacrima is de rouwbegeleiding voor kinderen en jongeren van de Johanniter. Met Lacrima staan we kinderen bij die hun moeder, vader of een broertje of zusje verloren hebben. In de Lacrima-rouwgroepen vinden ze een persoonlijk pad door hun verdriet. Want kinderen rouwen anders dan volwassenen, ze rouwen met al hun zintuigen en met lichaam en geest. In de groep hoeven ze niet veel uit te leggen. Zo lukt het kinderen, in de ca. twee jaar dat ze de tweewekelijkse groepsles bezoeken, om het verlies een plek in hun leven te geven. De groepen worden begeleid door vrijwillige rouwbegeleiders die goed opgeleid zijn en hier hun vrije tijd aan besteden.
Meer informatie: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V


expand_more 04.04.2020 KINDERHILFE CHILLAN Lebach

KINDERHILFE CHILLAN Lebach e.V. werd opgericht in 1978, in eerste instantie als kinderhulporganisatie voor Chili.
Ondertussen worden hoofdzakelijk projecten in Togo / Afrika ondersteund:

 • De vereniging verzorgt 100 aids-weeskinderen met eten en onderdak en betaalt schoolgeld.
 • In de scholen van de arme plattelandsgemeenschap Hangoumé ontvangen ca. 350 schoolkinderen drie keer per week een warme maaltijd. Bovendien worden de salarissen van de leraren betaalt.
 • Beurzen voor school en beroepsopleiding maken toegang tot verdere opleiding mogelijk.
 • In de sloppenwijk Adamavo in Lomé werd een ziekenhuis medegefinancierd.
 • Oogoperaties voor kinderen en volwassenen voorkomen dreigende blindheid.
 • De vereniging ondersteunt de blindenschool in Togoville, die zonder onze hulp zou moeten sluiten.

Meer informatie: KINDERHILFE CHILLAN Lebach


expand_more 20.02.2020 Lenitas gGmbH

Doelgroep van ons dienstenaanbod zijn kinderen en jongeren vanaf 8 jaar die behoefte hebben aan educatieve hulp of verstandelijk gehandicapt zijn of risico lopen op een dergelijke handicap en met passende ondersteuning hun leven in toenemende mate zelfstandig en onafhankelijk kunnen leiden. De jonge mensen worden bij ons voorbereid op een zelfstandig leven en hun ontwikkeling wordt gestimuleerd.. Daarbij worden ze ook geadviseerd en ondersteund bij vragen over school, opleiding en werk en het leven in het algemeen.
Meer informatie: Lenitas gGmbH


expand_more 14.01.2020 Herzenssache e. V.

Herzenssache e.V., de kinderhulpactie van SWR, SR en de Sparda-Bank, zet zich in voor kinderen en jongeren in het zuidwesten van Duitsland. Elk kind in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz en in het Saarland krijgt de kans om gelukkig op te groeien. Dat is onze visie en Herzenssache e.V. levert hier een belangrijke bijdrage aan. Met zijn brede hulpnetwerk is Herzenssache e.V. geworteld in het zuidwesten van Duitsland. Met elke donatie komen ze een stukje dichter bij het grote doel: gelijke kansen op de lange termijn voor kinderen en jongeren die in het zuidwesten van Duitsland wonen!
Meer informatie: Herzenssache e. V.


2019

Donatiebedrag 2019
347.249,40 €

expand_more 18.12.2019 Herzkrankes Kind Homburg/Saar e. V.

Net zoals in de voorgaande jaren hebben wij ons project "therapeutisch paardrijden" voor kinderen met hartproblemen voortgezet. De rijtherapie wordt intussen op twee locaties in het Saarland (Einöd en Überherrn) aangeboden. Alleen door gulle donaties kunnen wij deze heilzame therapie aanbieden aan onze kinderen met een hartaandoening. Daarom bedanken wij de proWIN stichting die ons al jaren steunt van ganser harte.
Meer informatie: Herzkrankes Kind Homburg/Saar e. V.


expand_more 24.11.2019 Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Saarbrücken

"Een plezier doen - Kerstwensen vervullen". Het Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband Saarbrücken e. V. organiseert sinds 2002 de grote wensboom-actie. De vereniging vervult kerstwensen van kinderen die niet aan de zonnige kant van het leven staan. Ze wonen in kindertehuizen of andere sociale instellingen in de omgeving van Saarbrücken of worden daar verzorgd. Aan een mooi opgetuigde kerstboom hangen wensbriefjes van vele kinderen die hulp nodig hebben. Bezoekers kunnen de kerstwensen van deze kinderen in vervulling laten gaan, maar ook een deelbedrag doneren. Door deze actie kunnen wij jaarlijks ca. 700 kinderwensen in vervulling laten gaan.
Meer informatie: Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Saarbrücken


expand_more 22.11.2019 Stiftung EIGEN-SINN

In ons "SINN-programma" worden kinderen uit gezinnen met een verslavingsproblematiek iedere week intensief pedagogisch gestimuleerd en uitgedaagd. De kinderen komen naar de school, krijgen ´s middags een warme maaltijd, hebben gesprekskringen en krijgen SINNvolle activiteiten, veel op dagelijks educatief gebied. De groepsfactor is erg belangrijk en nuttig. Kinderen uit gezinnen met een verslaving vormen de meest kwetsbare groep kinderen. Zij worden in vakkringen gezien als de "vergeten kinderen", omdat verslaving zelfs vandaag de dag nog een taboe is in onze maatschappij. Daarnaast is er een belangrijke taak voor de ouders, zonder deze inzet zijn de successen met de kinderen niet duurzaam. De groep wordt verzorgd door twee pedagogische specialisten, de groepsgrootte is 8-10 kinderen.
Meer informatie: Stiftung EIGEN-SINN


expand_more 22.11.2019 Stiftung Hänsel+Gretel

De STERKE KINDEREN KIST! De ECHTE SCHATTEN! Preventief programma dat zich specifiek richt op KITAS zodat specialisten en ouders vroegtijdig kunnen beginnen met preventie en de ik-versterking van alle kinderen. De STERKE KINDEREN KIST! De ECHTE SCHATTEN! Het preventieprogramma is een project van de stichting Hänsel+Gretel in samenwerking met het PETZE Instituut, ter bescherming tegen sexueel misbruik voor Kita-kinderen in Duitsland. Met de "STERKE KINDEREN KIST!" zullen kinderen op een speelse en plezierige manier vertrouwd worden gemaakt met hun eigen lichaam en hun eigen grenzen en gevoelens, ze worden mondig gemaakt en gesterkt.
Meer informatie: Stiftung Hänsel+Gretel


expand_more 20.11.2019 TeBihi - Für unsere Kinder e. V.

Het woord "TeBihi" komt uit de Ghanese taal van de Frafra en kan vertaald worden met "voor onze kinderen". De vereniging TeBihi - für unsere Kinder e.V. heeft zich tot doel gesteld om maatregelen op het gebied van gezondheid en voeding, die gericht ten goede komen aan de kinderen uit de landelijke en minder bevoorrechte gebieden uit de Upper East regio in Ghana, te stimuleren, ontwikkelen en te implementeren.

expand_more 20.11.2019 Verein Schutzengel

Hulp voor misbruikte kinderen
Meer informatie: Verein Schutzengel


expand_more 20.11.2019 Förderverein KinderLeben

De Förderverein KinderLeben e.V. werd opgericht in mei 2009 en is een erkende, non-profit en liefdadigheidsinstelling volgens §§ 51 ev AO. Het doel van de vereniging is om door middel van materiële en financiële middelen individuele hulp te bieden aan terminaal zieke en meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren, hun broers en zussen, ouders en verwante familieleden. De getroffen gezinnen krijgen o.a. financiering voor de aanschaf van essentiële medische hulpmiddelen, financiering van belangrijke therapieën of in de vorm van een bijdrage voor de uitvaart van het overleden kind. Behalve hulp aan ongeneeslijk zieke en ernstig zieke kinderen biedt de hulpvereniging KinderLeben e.V. ook steun aan de gezonde broers en zussen en aan de ouders van de kinderen. Zij moeten in het dagelijks leven met een ziek familielid vaak een stap terug doen, hun behoeften komen vaak niet aan bod. Door het organiseren van uitstapjes zorgt de vereniging ervoor dat de kinderen, of ze nu gezond of ongeneeslijk ziek zijn, weer eens kunnen genieten van een geweldige dag vol belevenissen en ze hun zware lot even opzij kunnen zetten. Het huidige project van de vereniging KinderLeben e.V. ondersteunt getroffen gezinnen in de kersttijd.. Er werden hulp pakketten gestuurd aan talrijke gezinnen met terminaal zieke kinderen. In deze pakketten zitten o.a. therapeutische middelen om de motoriek te stimuleren, speelgoed voor de "schaduwkinderen" (de broertjes en zusjes) en vooral voedsel. Meestal ontbreken eenvoudige dingen zoals brood, pasta of rijst - om maar te zwijgen van vers fruit en groente.
Meer informatie: Förderverein KinderLeben


expand_more 12.11.2019 Saarländische Krebsgesellschaft e. V.

Project Regenboog - aanbod voor kinderen van ouders met kanker
Als een ouder kanker heeft, lijden de kinderen ook. Hun verdriet uit zich echter anders dan bij volwassenen. Jonge kinderen kunnen hun zorgen en angsten meestal nog niet onder woorden brengen. En ook jongeren valt het vaak zwaar om uitdrukking te geven aan hun gevoelens. Daarom is het belangrijk om kinderen met ouders die kanker hebben, gericht te ondersteunen. Met het nieuwe project "Regenboog" biedt de Saarländische Krebsgesellschaft e.V. een speciaal programma voor kinderen van ouders met kanker. Wij bieden: spreekuren voor ouders, spreekuren voor kinderen en jongeren, groepsaanbiedingen voor educatieve ervaringen. Alle aanbiedingen en activiteiten in het kader van het project Regenboog zijn gratis voor de gezinnen en worden begeleid door onze psycho-oncologen.
Meer informatie: Saarländische Krebsgesellschaft e. V.


expand_more 11.10.2019 Pro Kid

Ondersteuning van gezinsgeoriënteerde sociaal-medische nazorg door de Bunte Kreis Ennepe-Ruhr: als een kind ernstig ziek wordt, te vroeg geboren wordt of chronisch ziek ter wereld komt, heeft dat invloed op het hele gezinsleven. Buiten de grote zorgen om het kind zelf, maken de ouders en de broers en zussen een zware en zeer belastende tijd door. Ons project draait om de gezinsoriënteerde sociaal-medische nazorg op weg naar intregratie van het zieke kind in het gezin. Ons multi-professionele en zeer toegewijde team van medewerkers van de Bunte Kreis Ennepe-Ruhr onder sponsoring van Pro Kid e.V. hebben een goed band met alle regionale hulpvormen en aanbieders. Een multi-professioneel team beantwoordt vragen, troost, legt contacten met noodzakelijke hulpverlening en helpt bij officiële aangelegenheden. Tijdens het ziekenhuisverblijf wordt de individuele hulpbehoefte van het getroffen gezin al vastgelegd, de noodzakelijke maatregelen gepland en de implementatie gecoördineerd zodat het inzetten van de benodigde professie direct na het ontslag van het kind kan beginnen. Zo kan het voor het gezin als hulp bij zelfhulp worden gezien en helpt het hen om op de lange termijn hun nieuwe leven van alledag in perspectief te zien.
Meer informatie: Pro Kid


expand_more 02.09.2019 Ein Platz für Kinder gGmbH

„Ein Platz für Kinder“ vestigt landelijk schuilplaatsen voor ernstig getraumatiseerde kinderen. De kinderliedjes componist en zanger Rolf Zuckowski bezocht in de zomer van 2018 de Mattisburg in Hamburg. Na een uitgebreide rondleiding in het huis sprak hij lang met de muziek therapeute van de instelling over de curatieve werking van melodieën. Muziek kan de gevoelens van beschadigde kinderzielen tot uitdrukking brengen. Momenteel zijn er huizen in Hannover, Hamburg en Halle/Saale en er volgen nog meer Mattisburgen in Duitsland. Wij zijn erg dankbaar dat de provincie ons steunt bij dit belangrijke werk.
Meer informatie: Ein Platz für Kinder gGmbH


expand_more 30.08.2019 SoMA e. V.

SoMA e.V. helpt kinderen en jongeren die geboren zijn met een zeldzame afwijking in de darmen. Ondanks operaties ervaren de patiënten de levenslange gevolgen. SoMA e.V. helpt de kinderen en jongeren bv. door verschillende seminars en workshops. Daar leren ze zelfstandiger te worden en leren meer over hun lichaam en hun medische situatie. Ze kunnen ervaringen uitwisselen met lotgenoten, tips bespreken en zo hun kwaliteit van leven verbeteren.
Meer informatie: SoMA e. V.


expand_more 15.08.2019 Mathilda will laufen!

Mathilda is een opgewekt, vrolijk meisje dat geen idee heeft welke handicap ze heeft. Alleen dat lopen niet zo goed lukt als ze graag zou willen, dat viel al op toen ze nog maar 14 maanden oud was. Want zij is geboren met een bilaterale fibulaire aplasie. Dit is een zeer zeldzame skeletdysplasie en wordt gekenmerkt door het ontbreken van de fibula botten. Bovendien zijn al haar lange botten verkort. Mathilda wordt in januari 2020 in Polen/Warschau geopereerd door Dr. Paley. Dr. Paley is een Amerikaanse specialist die zich gespecialiseerd heeft in dergelijke zeldzame en complexe ziektebeelden. Helaas moeten alle kosten uit eigen middelen gefinancierd worden. Daarom zijn wij dankbaar voor elke donatie en willen wij ook proWIN hartelijk bedanken!
Meer informatie: Helft Mathilda


expand_more 09.08.2019 Ronald McDonald Haus Homburg Stiftung

In het Ronald McDonald huis vinden ouders een tijdelijk thuis in de periode dat hun ernstig zieke kinderen in de universiteitskliniek voor kinder- en jeugd geneeskunde behandeld worden. Er zijn 14 appartementen beschikbaar voor de gezinnen. De gezinnen kunnen zich in de appartementen terugtrekken en kracht opdoen voor het verzorgen van hun kleine patiënten. Een gemeenschappelijke keuken en gezellige zitkamers maken van de locatie een thuis waar de ouders hulp vinden en met andere getroffen gezinnen ervaringen kunnen uitwisselen. 230 Gezinnen vinden elk jaar een tijdelijk thuis in een moeilijke situatie. De verantwoordelijken in de kliniek bepalen welke gezinnen in het huis trekken. Bepalend voor de opname in het huis is niet de afstand, maar het soort en de ernst van de ziekte van het kind. De kinderen staan in het middelpunt van alles wat wij doen. Het ouderhuis wordt door alle afdelingen van de kinderkliniek gebruikt (intensive care, afdeling oncologie, cardiale afdeling, premature baby afdeling, oogkliniek en kinderchirurgie). Sinds de opening in december 2005, hebben er eind 2018 ca. 4.500 gezinnen overnacht in het ouderhuis. Modernisering van de ouder-appartementen is dringend nodig. Er worden nieuwe meubels en matrassen aangeschaft die voldoen aan de vereisten voor gezinnen met ernstig zieke kinderen. Dit varieert van toegankelijk voor gehandicapten tot kindvriendelijkheid. Een ander aspect is de uitvoerbaarheid. Omdat gezinnen deels maandenlang in het Ronald McDonald huis wonen, is er behoefte aan een vertrouwde en praktische leefruimte. Daar hoort bv. ook een comfortabele en uitschuifbare slaapbank bij, als er nog een extra familielid moet overnachten. Het meubilair moet voldoen aan de hoge vereisten voor hygiënische reiniging. Bovendien worden de houten vloeren bijgewerkt en de plafonds en wanden worden opnieuw geverfd. De modernisering van de ouderappartementen vindt doorlopend plaats en wordt gedurende het jaar beetje bij beetje doorgevoerd zodat de appartementen zo snel mogelijk weer beschikbaar zijn voor de gezinnen met ernstig zieke kinderen.
Meer informatie: Ronald McDonald Haus Homburg Stiftung


expand_more 24.07.2019 Hilfe für verletzte Kinderseelen e. V.

Wij begeleiden en zorgen voor kinderen en jongeren in de rouw en die getraumatiseerd zijn door het overlijden van een dierbare. Soms moeten kinderen schrijnende klappen van het lot doorstaan. Een 8-jarige jongen vertelde bij ons eerste gesprek "mijn papa heeft zichzelf in brand gestoken. Als ik daaraan denk, dan doet het mij zo vreselijk pijn. Ik heb me eens aan een kaars gebrand. Dat was al erg." De pijn die deze getroffen kinderen voelen, kunnen we niet van ze afnemen. Maar wij helpen hen om de pijn vol te houden en begeleiden hen zolang ze onze hulp nodig hebben en zij de toekomst weer met vertrouwen tegemoet kunnen zien.
Meer informatie: Hilfe für verletzte Kinderseelen e. V.


expand_more 17.07.2019 Mobil mit Behinderung e. V.

Ondersteuning voor de aanschaf van een voertuig dat geschikt is voor gehandicapten, zodat Patricia Sander weer deel kan nemen aan het maatschappelijk leven.
Meer informatie: Mobil mit Behinderung e. V.


expand_more 16.07.2019 Musik schenkt Lächeln

De muzikanten van Musik schenkt Lächeln e.V. maken sinds 2014 als vrijwilligers muziek voor en met kinderen die zich in een precaire situatie bevinden of (ernstig) ziek zijn, om hen een onvergetelijke, fijne belevenis te geven. Onze ondersteuning is gericht op gratis aanbod voor poliklinische en intramurale instellingen (o.a. kinderklinieken, kinderziekenhuizen, kinderrevalidatie centra, kinderhospices en onderwijsinstellingen voor meervoudig gehandicapte kinderen), voor kinderen in de leeftijd van 3-9 jaar. Ons programma wordt altijd individueel afgestemd op de faciliteit zodat wij de kinderen op basis van hun vaardigheden en begrip kunnen integreren in onze muzikale avonturenreis.
Meer informatie: Musik schenkt Lächeln


expand_more 04.07.2019 Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg gGmbH

Sinds 2009 is de Kinderrevalidatiekliniek Berlin-Brandenburg een door het Duitse pensioenfonds en de Zorgverzekeraars erkende revalidatie instelling.
Het is een van de vijf landelijke klinieken die werken volgens het concept van de gezinsgeoriënteerde revalidatie (FOR Familienorientierten Rehabilitation) - en het is de enige in haar soort in de nieuwe staten.
De charitatieve revalidatiekliniek ondersteunt getroffen gezinnen om hun lot als gezin de baas te worden. In het kader van de gezinsgeoriënteerde revalidatie (FOR) krijgen gezinnen waarvan een kind aan kanker lijdt of een ernstige hartaandoening heeft, datgene waar het na de belastende acute behandeling op aankomt: een behandelingsconcept dat het hele gezin omvat, bestaande middelen versterkt en fysieke en mentale ondersteuning geeft voor het dagelijks leven. In de geborgenheid van de kliniek krijgt elk gezin uitgebreide en holistische zorg op medisch, psychologisch en fysiotherapeutisch gebied. Buiten de medische zorg, de ergo-, fysio-, psycho-, kunst-, paardrij- en muziektherapie en het gebruik van het zwembad en de sporthal, biedt de revalidatiekliniek de kleine patiënten en hun gezinsleden een veelzijdige en op de betreffende leeftijdsgroep afgestemde vrijetijdsbesteding en zorg op de kleuterschool en op school. Aanvullend biedt de revalidatiekliniek dit gezinsgeoriënteerde behandelingsconcept ook aan verweesde gezinnen aan. Gezinnen die hun kind door een chronische ziekte of een ongeluk verloren hebben, ervaren hier in een beschermde omgeving uitgebreide psychotherapeutische ondersteuning.

Projectfinanciering voor de kunsttherapie
IIn de kinderrevalidatiekliniek met gezinsgeoriënteerde benadering is de kunsttherapie een extra therapeutisch aanbod dat gericht individueel, maar ook in de context op de problematiek van het gezin ingaat. Hierbij worden diverse structurele vormen aangeboden: individuele therapie (voor kinderen, jongeren en volwassenen), groepstherapie, gezinstherapie, open aanbod (bv. creatieve werkplaats) Een opgeleide kunsttherapeute hoort bij het vaste personeel van de kinderrevalidatiekliniek en is vertrouwd met het vakspecifieke werk en de praktische en de therapeutische uitoefening daarvan. Divisieoverstijgend wordt additioneel in uitwisseling met het medische-, psychosociale- en het pedagogische vakgebied de therapie planning gemaakt om gericht op elke patiënt individueel in te kunnen gaan. De kunsttherapie is een zeer belangrijk element in het behandelingsconcept van de gezinsgeoriënteerde revalidatie (FOR). In interactie met het andere aanbod worden sociale structuren gestimuleerd, versterkt en verder ontwikkeld om de gezinnen te steunen en voor te bereiden op het dagelijks leven na de FOR.

expand_more 17.06.2019 JES gGmbH - SF Bildstock

JES gGmbH is een onafhankelijke, erkende organisatie zonder winstoogmerk voor gratis kinderzorg gevestigd in Lingenfeld (Kreis Germersheim). In onze sociaalpedagogische woongroepen bieden wij een constant sociaal kader en betrouwbare persoonlijke relaties. In de hulp van JES gGmbH dient de combinatie van professionaliteit en een constant niveau van persoonlijke relaties tot uitdrukking te komen. Hierbij oriënteren wij ons op traditionele familiebegrippen, maar ook op andere hedendaagse vormen van menselijk samenleven. Onze sociaalpedagogische familie woongroep Bildstock woont met 5 kinderen in een oude boswachterswoning met een groot buitenterrein dat lange tijd braakliggend was en nu door ontbossing en herbebossing weer bruikbaar is gemaakt. De donatie van proWIN wordt enerzijds gebruikt om het terrein verder vorm te geven met speeltoestellen en plekjes om tijd door te brengen (bv. barbecueplaats). Anderzijds dient de dierondersteunende therapie - de omgang, de zorg voor en de verzorging van dieren (hazen, kippen, honden, katten, evt. geiten) gestimuleerd en uitgebreid te worden.
Meer informatie: JES gGmbH - SF Bildstock


expand_more 10.06.2019 Kinder von Tschernobyl -Hilfe für Weißrussland e. V

De vereniging "Kinderen van Tschernobyl" organiseert elk jaar kindervakanties voor kinderen uit het door de nucleaire ramp getroffen gebied in Wit-Rusland, met name uit Tschernobyl. De kinderen brengen een 3-weekse vakantie door bij gastgezinnen in het Saarland. De vereniging verzorgt de reis van de kinderen en organiseert een uitgebreid vakantieprogramma. De kosten voor het verblijf van de kinderen bedragen rond de € 7.000. De donatie is een bijdrage aan de kosten, zo wordt er een boottocht met de kinderen van Mettlach naar Saarburg mogelijk gemaakt en kan er een mooie dag in Saarburg georganiseerd worden. Dit jaar zullen er 23 kinderen en 2 begeleiders naar het Saarland komen.
Meer informatie: Kinder von Tschernobyl -Hilfe für Weißrussland e. V


expand_more 10.06.2019 MCEDO School Nairobi/Kenya

De Mathare Community Education Development Organization (MCEDO) werkt in het centrum van de Mathare slums in het Oosten van Nairobi, de oudste en op twee na grootste sloppenwijk van Kenia. De kern van de organisatie wordt gevormd door een school die in 2000 gevestigd en in 2001 door de Keniaanse schoolcommissie officieel geregistreerd werd, de bouw hiervan werd mogelijk gemaakt door de Chinese ambassade. De school is werelds georiënteerd en een non-profitorganisatie. Door de succesvolle uitvoering van verschillende lokale onderwijs- en ontwikkelingsprogramma´s heeft het instituut sindsdien educatieve mogelijkheden gecreëerd voor veel economisch en sociaal benadeelde kinderen en jeugdigen van Mathare Valley. Momenteel wordt de school bezocht door 505 kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. De school biedt in een préschool, primary en secondary school scholings- en leermogelijkheden om een concurrerende ontwikkeling van het menselijk kapitaal te waarborgen. Dit wordt ondersteund door een kwalitatief hoogwaardige opleiding, kennis en andere, vooral de sociale vaardigheden, stimulerende programma´s. Het doel is om armoede, honger en verspild potentieel te verminderen. Het gevolg van het onderwijsproces zal het versterken van de jonge mensen op hun weg in de economie en maatschappij van het land zijn. Dit maakt de MCEDO School een ideaal centrum voor de stimulans en ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van Mathare Valley. Concepten: de uitgevoerde programma´s omvatten, buiten de kennisoverdracht en stimulans van talent, vooral seksuele voorlichting en voorlichting over HIV, het aanbieden van hygiëneproducten (vooral voor meisjes en jonge vrouwen) en het voedingsprogramma. In Mathare Slum wonen meer dan een half miljoen mensen: het merendeel hiervan zijn vrouwen en kinderen - vanwege het hoge sterftecijfer van de volwassenen, vooral als gevolg van infectieziektes (bv. HIV), ligt het wezen percentage ongeveer rond de 50%. Het geboortecijfer is hoog, vroege zwangerschappen onder de meisjes in de tienerleeftijd zijn normaal, het criminaliteitspercentage is hoog (om er maar enkele te noemen) - factoren die de ontwikkeling van de kinderen en jeugdigen in Mathare belemmeren c.q. onmogelijk maken. De meeste mensen in Mathare slum leven met minder dan één dollar per dag, dit maakt het moeilijk om aan de basisbehoeften van de mensen, vooral van de kinderen, te voldoen. Dit leidt tot een groot aantal kinderen in de schoolgaande leeftijd waarvan de ouders zich geen opleiding kunnen permitteren en die met hun eigen werk (kinderarbeid) een belangrijke bijdrage moeten leveren om de voedsel- en inkomsten situatie van de familie te ondersteunen. Het voedingsprogramma (ondersteuning door de proWIN stichting vanaf juni 2019). Doordat de MCEDO school levensmiddelen aanbiedt aan de kinderen (kleuters en schoolkinderen), helpt hen dit om de weg naar school te vinden en hierdoor de kans te krijgen om te leren - trouw aan het motto, dat een kind met honger niet kan leren. De MCEDO school ontving tot vorig jaar financiële ondersteuning van het World Food Programme (WFP) van de UN, met hun hulp werden levensmiddelen voor de dagelijkse voeding van de kinderen en jeugdigen ingekocht en kon het ter plaatse bereid worden. In september 2018 trok het WFP zich terug uit de financiering en liet de verdere organisatie van de levensmiddelenverzorging aan de schoolleiding over, sindsdien blijft dit gebrekkig omdat donatiegelden onregelmatig binnen komen en er niet gecompenseerd wordt door de staat. Met behulp van de donatie van proWIN kunnen de kinderen een heel jaar lang voorzien worden van eten.


expand_more 20.05.2019 kinderlachen-oldenburg e. V.

Sinds de oprichting in april 2016 hebben wij al heel veel kinderen een paar onvergetelijke momenten laten beleven. Hier doet de vraag zich voor: is een gelukkige en zorgeloze jeugd een privilege? Zijn we het erover eens dat zaken zoals uitstapjes naar voetbal wedstrijden of het bezoeken van een klimhal voor de één vanzelfsprekend is en voor de andere een bijna onbereikbare luxe? Deze vraag hebben de leden van onze vereniging heel duidelijk met "NEE" beantwoord. Om kinderen, los van hun afkomst en economische situatie, een beetje luchtigheid en "normaliteit" te geven, om verschillen te laten verdwijnen en hen de vrijheid te geven om kind te mogen zijn, dat zijn de doelen die "Verein Kinderlachen-Oldenburg e.V." nastreeft.. Geen enkel kind kan de omstandigheden van zijn jeugd kiezen of veranderen. Hierbij komt het aan op de verantwoordelijkheid van de maatschappij om steun te bieden en te helpen. Een dergelijke en succesvolle betrokkenheid dient beloond en gestimuleerd te worden om in de toekomst nog veel meer kinderlachjes op de snoeten van onze toekomst te toveren.
Meer informatie: kinderlachen-oldenburg e. V.


expand_more 14.05.2019 Initiaitive krebskranke Kinder München e. V.

Het initiatief ondersteunt kinderen met kanker en hun gezin, onder andere met kunsttherapie. Door de kunsttherapie is het voor ernstig zieke kinderen en jeugdigen mogelijk om het onuitspreekbare uit te drukken. Ze beleven hun woede, angst, verdriet en kunnen hun gevoelens beeldend overbrengen. Het creatief bezig zijn zorgt voor verlichting, zelfvertrouwen en plezier - in een extreem moeilijke levensfase.
Meer informatie: Initiaitive krebskranke Kinder München e. V.


expand_more 11.03.2019 Kisoboka e. V.

Kisoboka is een non-profitorganisatie uit Tholey-Hasborn, die sinds 2014 weeskinderen en kansarme kinderen in Oeganda ondersteunt. Sinds eind 2017 bezit Kisoboka een perceel van 6.500 m² in de landelijke omgeving van Entebbe. In de zomer van 2019 dient hier gestart te worden met de bouwwerkzaamheden van een kleuterschool. 9 van de 10 kinderen in dezelfde leeftijd in Oeganda bezoeken nooit een soort van voorschoolse onderwijsinstelling. Omdat de vroege kindertijd van immens belang is voor de ontwikkeling en de verdere levensloop, zijn deze aantallen bijzonder alarmerend. Met ons project willen wij dat de kinderen zo vroeg mogelijk in hun ontwikkeling gesteund worden en ervan verzekerd zijn dat dit op de best mogelijk manier gedaan kan worden, zodat ze hun volledige potentieel kunnen gebruiken als ze ouder zijn. Kisoboka betekent in de Oegandese spreektaal "Luganda" overigens "het is mogelijk". Dit is de overtuiging, motivatie en visie van de vereniging.
Meer informatie: Kisoboka e. V.


expand_more 07.03.2019 LOOP Kinderhilfe e. V.

In het kader van het project "Urban Mönchen Gardening" in Villa Humboldt in Mönchengladbach worden negen kinderen en jeugdigen begeleid in een zorginstelling. De kinderen vanaf een leeftijd van 12 jaar hebben in hun leven tot nu toe weinig liefde en waardering gekregen. LOOP geeft deze jeugdigen een nieuw, veilig thuis. Het bijzondere van dit project: kinder- en jeugdhulp wordt gekoppeld aan urban gardening. Onder professionele, pedagogische begeleiding zorgen de kinderen en jeugdigen voor hun eigen "stadstuin" en zijn er verantwoordelijk voor.
Meer informatie: LOOP Kinderhilfe e. V.


expand_more 28.02.2019 Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e. V.

Het Pestalozzi kinder- en jeugddorp in Stockach-Wahlwies is een instelling voor jeugdhulp met zorg binnen kinderdorp gezinnen. Een uitgebreid therapie aanbod, een speciale school, een voorbereidend beroepsprogramma en negen leerbedrijven voor jeugdigen met speciale zorg behoefte horen ook bij het Pestalozzi kinderdorp evenals het ReFugium, waar wij minderjarige vluchtelingen zonder begeleiding (UMF) opvangen. Als erkend reïntegratie instituut van het arbeidsbureau bieden wij ca. 65 jonge mensen uit de omgeving Konstanz een beroepsopleiding aan. Wij zorgen in totaal, geheel en deels intern, voor ca. 250 kinderen en jeugdigen. Met "Ferienglück" willen wij een 3-weekse zomervakantie mogelijk maken voor alle kinderen die intern verzorgd worden in Pestalozzi Kinderen en Jeugddorp. Omdat de kinderen in hun eigen gezin met veel onzekerheid en in angst opgegroeid zijn, is het kinderdorp vaak de eerste veilige plek in hun leven. Op vakantie gaan betekent voor veel kinderen dat ze deze nieuw verkregen veiligheid voor de eerste keer in een nieuwe omgeving kunnen verkennen en uitproberen.
Meer informatie: Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e. V.


expand_more 07.02.2019 Bundesverband Kinderhospiz e. V.

Door de donatie van de proWIN stichting kon een gezin met een ongeneeslijk ziek kind geholpen worden met een financiële noodsituatie. Door complicaties in de regeling met de zorgverzekering en een verlaging van de zorgtoeslag heeft het gezin vertwijfeld om hulp gevraagd. proWIN heeft het mogelijk gemaakt om het gezin met hun tweejarige dochtertje, dat aan spieratrofie lijdt, snel en ongecompliceerd te kunnen helpen.
Meer informatie: Bundesverband Kinderhospiz e. V.


2018

Donatiebedrag 2018
1.284.060,96 €

expand_more 28.12.2018 Lächelwerk e. V.

Lächelwerk is een kanker- en sociaal project dat gezinnen ondersteunt waarvan kinderen aan kanker of aan een andere zware chronische ziekte lijden. Ook ondersteunt het project kinderen en hun gezinnen die buiten hun schuld in de problemen zitten. Op basis van donaties maakt de vereniging het mogelijk om de getroffenen financieel te ontlasten. De aanschaf van belangrijke therapie apparaten en hulpmiddelen die een snellere genezing ten goede komen, komt op de eerste plaats. Familie uitjes en kinderkampen zorgen voor geweldige belevenissen en dienen ook voor het uitwisselen van zorgen en angsten van de getroffenen.
Meer informatie: Lächelwerk e. V.


expand_more 22.11.2018 aktionkinderschutz e. V.

Leermateriaal ter voorkoming van misbruik van en geweld tegen kinderen voor de basisscholen, groep 3 en 4. Het materiaal bestaat uit: Lisa en Paul ontdekken de wereld + hulp voor de opvoeders en een werkboek. Dit wordt ingezet in het onderwijs.
Meer informatie: aktionkinderschutz e. V.


expand_more 21.08.2018 Miteinander Leben Lernen MLL gGmbH

Advies voor en begeleiding van mensen met een handicap en werkgevers binnen praktijk en beroep. Samen leren samenleven (MLL) wil als "andere aanbieder" een nieuw werkgebied volgens §60 SGB IX opnemen - te beginnen in het Saarland, om ook mensen met leerproblemen, geestelijke beperkingen en zware en meervoudige beperkingen een aanvulling op het werkgebied van een sociale werkplaats aan te kunnen bieden. In het Saarland is tot nu toe geen mogelijkheid om mensen die het stempel "aangepast werk" hebben, ander werk aan te bieden dan het werk in sociale werkplaatsen voor mensen met een beperking. Wij juichen het toe dat daar door de wijzigingen in het BTHG verandering in komt en de politiek een alternatief aanbod ondersteunt. De doelgroep bestaat over het algemeen uit jonge mensen met een beperking die aan het werk willen op de algemene arbeidsmarkt. De jonge mensen hebben verschillende ondersteuningsbehoeften op het gebied van de zogenaamde leer- en geestelijke beperking, ze kunnen geestelijk of lichamelijk gehandicapt zijn. Het gaat er vooral om dat jonge mensen met een hoge ondersteuningsbehoefte op hun carrièrepad begeleid worden en om hen een kader te bieden waarbinnen zij hun wens om te werken op de algemene arbeidsmarkt kunnen realiseren. Doel is om een dienst op te zetten voor de beroepsmatige integratie van jonge mensen met een diverse, ook uitgebreide, behoefte aan ondersteuning.

 • vaste banen creëren voor mensen met ondersteuningsbehoefte
 • ambulante ondersteuning bieden aan mensen met een handicap om aan de slag te gaan op werkplekken op de algemene arbeidsmarkt
 • nieuwe beroepsgebieden en kansen op werk ontwikkelen en testen
 • de werkzoekende met een beperking gericht kwalificeren op prestatievereisten die algemeen gelden op de arbeidsmarkt
 • een netwerk voor werkzoekenden en werknemers met beperkingen opbouwen
 • werknemers met een beperking ondersteunend begeleiden op hun nieuwe werkplek
 • zich met PR sterk maken voor de reïntegratie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt

er zal een structuur ontwikkeld en opgebouwd worden die

 • werkplekken op de algemene arbeidsmarkt werft en samenbrengt met de interesses en capaciteiten van de werknemers
 • nieuwe kansen op werk ontwikkelt voor jonge mensen met een uitgebreide ondersteuningsbehoefte in samenwerking met bedrijven en instanties
 • jobcoaching verzorgt
 • het fundament in het Saarland leggen voor een aanvulling van het arbeidsaanbod van de WfbM
 • adviseert werkgevers over werkplek subsidies, aanpassingen van werkplekken en ondersteuningsmogelijkheden voor de nieuwe werknemers
 • lobbyen voor het budget voor werk en andere mogelijkheden van bevordering van beroepsmatige reïntegratie
 • ondersteunt leerlingen bij de oriëntatie op de algemene arbeidsmarkt door het aanbod van praktijkplaatsen en het veiligstellen van de noodzakelijke ondersteuning in de praktijk
 • het thema van het uitbreiden van opleidingen met minder theorie in het Saarland in samenwerking met de kamers aanpakt

Meer informatie: Miteinander Leben Lernen MLL gGmbH


expand_more 21.08.2018 Herzkrankes Kind Homburg e. V.

Ook dit jaar konden we met het donatiebedrag kinderen met hartaandoeningen helpen door therapeutisch paardrijden aan te bieden om zo de moeilijkheden van het dagelijks leven een beetje te verlichten. Het omgaan met de speciale paarden opent voor de kinderen nieuwe perspectieven om te bewegen. Daarbij komt dat de kinderen onderling contact leggen en verhalen uitwisselen. Daarom zijn wij de proWIN stichting erg dankbaar dat zij een dergelijk project ondersteunen.
Meer informatie: Herzkrankes Kind Homburg e. V.


expand_more 07.08.2018 Lars Gräber

Financiële ondersteuning bij de aanschaf van een traplift voor onze zoon Lars. De traplift is aan de voorzijde van het huis geplaatst en loopt via ons bordes. Hierdoor kan Lars met zijn rolstoel zelfstandig ons huis verlaten en weer binnen komen.


expand_more 30.07.2018 Hilfe für verletzte Kinder-Seelen e. V.

De vereniging Hilfe für verletzte Kinder-Seelen e.V. heeft zich tot taak gesteld om kinderen in de rouw en kinderen en jongeren die getraumatiseerd zijn door het overlijden van een naaste te begeleiden in hun moeilijke leefsituatie. De getroffen kinderen komen bij elkaar in rouwgroepen voor kinderen om hun gelijke of vergelijkbare lot samen te verwerken. Het helpt om te weten dat je niet alleen bent.
Meer informatie: Hilfe für verletzte Kinder-Seelen e. V.


expand_more 30.07.2018 Verein zur Förderung von Jugendlichen

Het project antihelden van de Förderung von Jugendlichen e.V. verzorgt preventie voor jongeren en geeft advies over seksueel geweld en seksuele voorlichting. In het kader van dit project bieden wij sinds de herfst van 2017 chatadvies aan jongens en jonge mannen. Een paar keer per week kunnen degenen die op zoek zijn naar advies gratis en anoniem in een 1-op-1 chat met onze adviseur hun vragen omtrent seksualiteit en seksueel geweld voorleggen en krijgen zij ondersteuning.
Meer informatie: Verein zur Förderung von Jugendlichen


expand_more 12.07.2018 Kinder-Hospiz Sternenbrücke

Sinds 2003 helpt het Kinder-Hospiz Sternenbrücke ongeneeslijk zieke kinderen, jongeren en sinds 2010 ook jong volwassenen (tot 27 jaar) om tot hun dood een waardevol leven te kunnen leiden. De zieke jonge mensen en hun naasten worden niet alleen in de laatste levensfase, maar ook tijdens het vaak jarenlang durende ziekteverloop, liefdevol begeleid. Zo kunnen gezinnen in het kader van de hulpverlening minstens 28 dagen per jaar in het kinderhospice terecht om kracht op te doen voor de verdere zware weg en om rust te vinden. Ook na het moeilijke verlies van het zieke kind blijft de Sternenbrücke de getroffen gezinnen steunen.
Meer informatie: Kinder-Hospiz Sternenbrücke


expand_more 22.03.2018 Ein Bulli für Pauli

Mijn vaardigheden raak ik kwijt, maar mijn papa niet. Hij wil mij nog zo graag iets van de wereld laten zien. "Ik ben meervoudig 100% gehandicapt. Om er voor te zorgen dat ik mobiel blijf, mag ik in de toekomst half liggend in een busje met cassette lift op pad gaan". Hartelijk dank voor de donatie, Pauli.


expand_more 08.06.2018 Projekt "Herzenswünsche"

Het centrum voor Palliatieve geneeskunde en pediatrische pijntherapie aan de universiteitskliniek Homburg zorgt voor ongeneeslijk zieke patiënten van alle leeftijden. Kinderen en volwassenen van alle leeftijden worden bij de palliatieve zorgeenheid verzorgd of krijgen er advies. In het kader van het project "Hartenwensen" wordt de laatste wens van dergelijke patiënten en hun naasten vervuld. Deze wensen gaan van het kopen van lievelingseten tot het organiseren van een laatste uitstapje. De financiering van deze wensen wordt uitsluitend via donaties gedaan. Met het door proWIN gedoneerde geld worden de laatste wensen van kinderen mogelijk gemaakt, zij zijn of zelf patiënt of één van hun naasten lijdt aan een ongeneeslijke ziekte.


expand_more 01.06.2018 Hilfe für Blinde/Sehbehinderte

Hulp voor slechtzienden in India. Door het gebrek aan oogartsen worden zgn. "oogprojecten" aangeboden die behandelingen mogelijk maken.


expand_more 01.06.2018 Assistenzhund für Finn

Finn werd in 2006 geboren en kwam met een ernstige hartafwijking ter wereld. Bijkomend werd er een geestelijke beperking vastgesteld die ontstaan is door zuurstofgebrek. Dit zorgt voor een aanzienlijke achterstand in zijn ontwikkeling. Om voor Finn het leven van alledag te vergemakkelijken, dient er een hulphond voor hem te komen. De proWIN stichting doneert voor dit doel € 2.000.


expand_more 15.05.2018 DIE CLOWN DOKTOREN e. V.

Met dit recept hebben intussen twaalf van de kinderziekenhuizen in het Rhein-Main-gebied en Mittelessen, die al meer dan 20 jaar door de vereniging DIE CLOWN DOKTOREN e.V. bezocht worden, heel goede ervaringen opgedaan. De vereniging organiseert daar regelmatig visites van de clowndokters en brengt zo op een gevoelige manier een lach, plezier en afwisseling in het leven van vaak ernstig zieke kinderen. En met dit medicijn willen de CLOWN DOKTOREN e.V. nu ook humor en een lach brengen in het vaak zeer teruggetrokken leven van oude mensen in senioren tehuizen. Nadat de "vraag" naar de bezoekjes van de clowndokters voor senioren steeds groter werd, startte een team van speciaal opgeleide artiesten in september 2009 met de zachte, humoristische "therapie" in het eerste bejaardenhuis. Inmiddels bezoeken ze regelmatig meerdere senioren tehuizen. Sinds 2012 bezoeken onze clowndokters ook het kinderhospice Bärenherz in Wiesbaden en sinds 2013 de kinderen op de intensive care van Bärenstark. De clowndokters zijn freelance artiesten die door de vereniging DIE CLOWN DOKTOREN e.V. opgeleid en getraind worden voor deze gevoelige taak. Invoelend en professioneel herkennen zij welke "clown behandeling" geschikt is voor degene die ze tegenover zich zien. Ze transplanteren clownsneuzen en laten de kinderen en ouderen die ze bezoeken een grondige lachtest ondergaan. De clowndokters komen regelmatig op bezoek, vormen met zijn tweeën altijd een grappig "doktersteam" en gaan alleen na uitvoerig overleg met het personeel en een vriendelijk "mogen wij binnen komen?" de kamer binnen. Behalve het heilzame effect van lachen en humor bij oud en jong, is de regelmaat erg belangrijk. De visites van de clowndokters worden uitsluitend gefinancierd met donaties. Alleen met de hulp van donaties, sponsors en vrijwilligers kunnen de kinderklinieken en senioren tehuizen regelmatig bezocht worden.
Meer informatie: DIE CLOWN DOKTOREN e. V.


expand_more 09.05.2018 DRK-Landesverband Saarland e. V.

Sinds 1984 is het DRK-Landesverband Saarland actief in vluchtelingenzorg in asielzoekerscentrum Lebach. Buiten de zorg voor de volwassen biedt het DRK-Landesverband sinds enkele jaren ook muziektherapie aan de kinderen die in asielzoekerscentrum Lebach wonen. De muziektherapeute werkt met kinderen waarvan de families hoofdzakelijk uit landen afkomstig zijn met een onveilig toekomstperspectief. Deze gezinnen wonen al jarenlang in het asielzoekerscentrum en worden bedreigd met uitzetting. De kinderen kunnen door de muziektherapie ondersteund en begeleid worden bij het omgaan met hun moeilijke leven.
Meer informatie: DRK-Landesverband Saarland e. V.


expand_more 07.05.2018 Initiative zur Unterst. krebskranker Kinder e. V.

Wij zijn een liefdadigheidsinstelling die in samenwerking met de Uni-kinderoncologie Homburg kinderen met kanker en de oudersinitiatieven aldaar ondersteunt.
Meer informatie: Initiative zur Unterst. krebskranker Kinder e. V.


expand_more 01.01.2018 - 30.04.2018 Charity-Aktion mit Herz

ILLINGEN | 682 sociale projecten in Duitsland en delen van Europa die zorgen voor kinderen en jongeren in nood, mogen zich verheugen over een aanzienlijke financiële injectie: door de "Sweetheart-actie" van de firma proWIN Winter GmbH werden er exact 784.000 euro bij elkaar gebracht voor het goede doel. Het totaalbedrag wordt door de proWIN stichting ter beschikking gesteld aan "hartsprojecten" van de verkooppartners. Voor dit Charity-initiatief werkte het Illingse directe verkoop bedrijf opnieuw succesvol hand in hand samen met zijn onafhankelijke verkooppartners. In de wedstrijdperiode van 1 januari t/m 30 april 2018 draaide alles om de gekleurde microvezel hartjes, de zogenaamde SWEETHEARTS. Een wedstrijddeelnemer kon "winnen" door 250 hartjes te verkopen, een winnaar won 1.000 euro voor een sociaal project - dit werd ter beschikking gesteld door proWIN Winter GmbH. De clou: de deelnemers mochten zelf projecten aandragen die mochten profiteren van deze donaties. De projecten dienden op voorhand bij de proWIN stichting ingediend te worden en werden aan de hand van het stichtingdoel gecontroleerd. De proWIN stichting zet zich reeds vele jaren in voor kinderen in nood in binnen- en buitenland. Het eindresultaat heeft alle verwachtingen overtroffen: talrijke verkooppartners zijn de uitdaging aangegaan en hebben zich, deels ook in teamverband, voor hun "hartszaak" in de wedstrijd gestort. 682 Van hen behoren tot de winnaars en hebben zich gekwalificeerd voor een donatiecheque ter waarde van € 1.000. Ook deze actie onderstreept hoe consequent proWIN en zijn verkooppartners het bedrijfsmotto "eerst de mens" in daden omzetten - niet alleen bij dit initiatief. Met behulp van de proWIN stichting levert het bedrijf permanent een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Apart van deze actie, gaat bv. een deel van de verkoopopbrengst van geselecteerde producten rechtstreeks naar de donatie rekening. Hierdoor heeft uiteindelijk iedereen een goed gevoel - donateurs en ontvangers - want zij zijn zich bewust dat zij de nood van kinderen en jongeren verminderen en hun leven voor een deel beter maken. proWIN maakt zich sterk voor kinderen - gisteren, vandaag en morgen!


expand_more 27.04.2018 Aktionkinderschutz e. V.

Met de donatie werd leermateriaal gefinancierd (leermateriaal Lisa en Paul ontdekken de wereld, richtlijnen voor de opvoeders, werkboek ter voorkoming van misbruik en geweld tegen kinderen voor de basisschool, groep 3 en 4 landelijk).
Meer informatie: Aktionkinderschutz e. V.


expand_more 03.04.2018 Mittendrin sozial

De Mittendrin- sozial gGmbH is sinds 2004 een erkende instelling van gratis jeugd hulp. De instelling is actief in buitenschools jeugdwerk in de woonwijk Schaumbergring in Neunkirchen. Het zogenaamde "Stockwerk 3" biedt een belangrijk contactpunt voor de kinderen die daar wonen. Hier werken 2 jonge vrouwen en zij zijn betrouwbare en stabiele partners voor de kinderen. Hier wordt gespeeld, geknutseld, gewerkt met media-educatie en geprobeerd om de kinderen tijdens hun verblijf een zorgeloos tijd te bezorgen. Dankzij de donatie van de proWIN stichting kunnen de noodzakelijke dingen voor een nieuw project aangeschaft worden.


expand_more 23.03.2018 Elizaveta Ekimova

Elizaveta Ekimova is 7 jaar, woont in Rusland (Tomsk) en lijdt sinds haar geboorte aan spastische tetraparese. Het meisje werd onder andere in Duitsland, in de therapeutische praktijk "Therareha" behandeld. Zij boekt goede vooruitgang die echter steeds weer professioneel opgepakt en verder ontwikkeld dient te worden. De ontvangen donatie werd gebruikt voor de intensieve bloktherapie in de "Therareha" praktijk.


expand_more 22.03.2018 LAWAN Kinderdorf in Addis Abeba

LAWAN is een scholieren-/kinderdorpprojekt in de buurt van Addis Abeba in Ethiopië. Hier runt mevrouw Martha Assefa, ondersteund en in opdracht van de Petrusgemeenschap Kelsterback, een basisschool met momenteel 150 scholieren in een relatief slechte omgeving.

expand_more 14.03.2018 Beta Humanitarian Help e. V.

Het humanitaire project „Beta Humanitarian Help“ werd in 2013 door Dr. Daniel Sattler, senoir plastisch chirurg in de Beta Kliniek in Bonn, in het leven geroepen en wil tegemoetkomen aan de enorme vraag naar plastische chirurgen in de derde wereld. Het team dat bestaat uit plastische chirurgen, huisartsen en anesthesisten heeft zich tot doel gesteld om regelmatig ondersteuning te bieden in ontwikkelingslanden en voor de mensen daar toegang tot dringend noodzakelijke medische hulp mogelijk te maken. Bij eerdere missies in Peru, Nepal en Madagaskar konden complexe verwondingen behandeld worden en kon er op een hoog operatief niveau gewerkt worden. Er werden vooral tumoren verwijderd, huidtransplantaties uitgevoerd, brandwonden gecorrigeerd en er werden patiënten behandeld met verwondingen door ongevallen of geweld. De plastisch chirurgische behandeling van kinderen is voor het team een bijzondere hartsaangelegenheid omdat er op dit gebied aanzienlijke tekorten in het aanbod bestaan. De kinderen die uit crisisgebieden komen, hebben vaak ernstige brandwonden of misvormingen die door het artsenteam ter plaatse succesvol behandeld kunnen worden. Er worden voornamelijk littekens, misvormingen en bepaalde functionele beperkingen corrigerend geopereerd. Ook is Schisis (hazenlip) een veel voorkomende diagnose bij kinderen en jongeren in de derde wereld. Een operatie van deze en andere misvormingen kunnen de mensen ter plaatse zich niet veroorloven. Vandaar dat het team over de halve wereld wil blijven vliegen om kinderen in ontwikkelingslanden te opereren en hen hierdoor de mogelijkheid van een betere toekomst te bieden.
Meer informatie: Beta Humanitarian Help e. V.


expand_more 12.03.2018 Bettina und Elina Dörfler GbR

Jonathan Kremer heeft het zeldzame gendefect Gendefekt MOPD type 1 (microcephalische osteodysplastisch primordiale dwerggroei), dit betekent dat hij een zeldzame vorm van dwerggroei heeft. Zijn hoofd is veel te klein, de hersenen en de botten zijn misvormd. Zijn ouders hopen dat verschillende therapieën een positief effect zullen hebben op zowel de motorische- als de spraakontwikkeling van hun bijna 3-jarige zoontje. Maar veel van deze therapieën worden slechts in geringe mate of helemaal niet door de zorgverzekeraar vergoed. Daarom is het gezin blij als ze dit door middel van donaties kunnen financieren.
Meer informatie: Bettina und Elina Dörfler GbR


expand_more 05.03.2018 Loop Jugendhilfe

LOOP werkt sinds 2009 als erkende instelling voor gratis jeugdwelzijn in verschillende steden en regio´s in NRW, Schleswig-Holstein, Hamburg en Berlijn. LOOP houdt zich bezig met de planning en het organiseren van flexibele en individuele jeugdzorg maatregelen voor kinderen, jongeren, jong volwassenen en hun families. Om de kinderen, jeugdigen en families te begeleiden in hun dagelijks leven, is advies ter plekke van groot belang. Alleen op deze manier kunnen de levensomstandigheden duidelijk en volledig in beeld gebracht worden door de maatschappelijk werkers. Voor deze manier van werken, heeft LOOP een voertuig nodig. Dankzij de donatie van de proWIN stichting en enkele andere stichtingen kan LOOP nu een nieuw voertuig aanschaffen.
Meer informatie: Loop Jugendhilfe

expand_more 20.02.2018 Kath. Familienbildungsstätte "Haus der Familie"

Het katholieke gezinsonderwijscentrum "Haus der Familie" Merzig e.V., Caritasverband Saar-Hochwald e.V. en de Jugend im Dekanat Merzig organiseren samen een vakantiekamp voor kinderen van 6 tot 11 jaar waarvan de ouders zich geen vakantie kunnen permitteren. De nadruk ligt op een natuurpedagogische aanpak met elementen van vertrouwenwekkende maatregelen, sociale vaardigheden en het opbouwen van het gevoel van eigenwaarde. In de 3e week van de zomervakantie 2018 vindt het vakantiekamp in Beckingen-Düppenweiler in het Hüttersdorferwald plaats. Van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 16.00 uur worden er met de kinderen verschillende activiteiten in de natuur gedaan (bv. een insectenhotel bouwen, samen een schuilplaats in het bos bouwen etc. ...). Er staan verschillende soorten fruit en water voor de kinderen klaar. Dit indien een kind geen eten bij zich heeft (of dit niet kan meenemen).
Meer informatie: Kath. Familienbildungsstätte "Haus der Familie" Merzig e. V.


expand_more 06.02.2018 Een geleidehond voor Cian

Cian is sinds de geboorte ernstig gehandicapt en wordt sinds 2 weken begeleid door therapiehond Lilly. Sinds Lilly in het leven van Cian gekomen is, is er al veel positief veranderd.


expand_more 01.02.1018 Förderverein Klosterbergschule Schw. Gmünd e. V.

De Klosterbergschule kreeg met de renovatie in 2018 een nieuw schoolplein dat eindelijk ook geschikt is voor kindervoertuigen zoals steps, skelters en driewielers. Nu kunnen de langverwachte voertuigen op het geëgaliseerde schoolplein gebruikt worden. Dit is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 12/13 jaar, om ze het plezier te laten ontdekken van het bewegen in de pauzes en tijdens de sport. De verschillende vervoermiddelen zijn niet alleen maar leuk (dat staat voorop!) - maar daar komt ook nog bij dat ze het evenwicht en de coördinatie van onze scholieren stimuleren. Behalve de lichamelijke uitdaging wordt het ruimtelijk inzicht ook getraind. Voor het "rijden" is een vooruitziende blik en geplande actie nodig. Bij voertuigen met passagiersstoeltje komt coöperatief spel tot stand, lichamelijk gehandicapte kinderen kunnen zo heel goed bij het spelen betrokken worden. In het schoolplein-verkeer kan geoefend worden met het zich aan de regels houden en rekening houden met anderen. Door de kindervoertuigen wordt de kwaliteit van de pauzes en de vrije lestijd aanzienlijk vergroot!
Meer informatie: Förderverein Klosterbergschule Schw. Gmünd e. V.2017

Donatiebedrag 2017
285.735,68 €

expand_more 21.12.2017XP-Freu(n)de Mondscheinkinder

Xeroderma Pigmentosum, kort XP, is een zeer zeldzame erfelijk bepaalde huidziekte. De getroffenen moeten zich consequent beschermen tegen UV-straling. Zelfs kleine hoeveelheden UV-straling zijn schadelijk en kunnen al in de kindertijd leiden tot kwaadaardige huidveranderingen op de door de zon belichte delen van het lichaam. Vroeger moesten ze hun dag-/nachtritme verschuiven waardoor de naam "maanlicht kinderen" ontstond. Nu zijn er hulpmiddelen en een goed netwerk van XP-patiënten. "XP-Freu(n)de" maakt ongecompliceerde hulp voor en ondersteuning van lijders aan deze ziekte en familieleden mogelijk: "samen terug naar het licht!"
Meer informatie: XP-Freu(n)de Mondscheinkinder


expand_more 15.12.2017 Förderverein der Biedersbergschule

De hulpvereniging van de Biedersbergschool ondersteunt de openbare school voor bijzonder onderwijs en mentale ontwikkeling in de wijk Neunkirchen. Omdat het budget van de school alleen de meest noodzakelijke aanschaffen voor het onderwijs mogelijk maakt, blijft er weinig ruimte over om de scholieren met hun vaak complexe financieringsbehoeften, een plezier te doen. Met de donatie van de stichting was het mogelijk om voor alle 45 kinderen en jongeren een geweldige Kerstverrassing in de vorm van een bezoek aan het theater en de kerstmarkt tot stand te brengen.


expand_more 27.11.2017 Herzkrankes Kind Homburg/Saar e. V.

We zijn al jaren erg succesvol in het organiseren van therapeutische buitenritten voor onze kinderen met hartaandoeningen. De lichamelijke belastbaarheid van kinder met een hartaandoening is behoorlijk beperkt, met als gevolg dat veel kinderen niet mee kunnen doen met de gymles op school. Door het therapeutische paardrijden worden motorische beperkingen positief beïnvloed. Tegelijkertijd versterkt de emotionele nabijheid van het dier het zelfvertrouwen van de kinderen.
Meer informatie: Herzkrankes Kind Homburg/Saar e. V.


expand_more 20.11.2017 DRK-Landesverband Saarland e. V.

Kinderen en jongeren worden in oorlogs-, crisis- en vluchtsituaties aan tal van belastende psychische factoren blootgesteld. In de periode na de dreiging en het geweld zijn ze met name afhankelijk van ondersteuning op maat en zorg in het gastland. Het DRK-project stelt zich tot taak om individuele ontwikkelingsrisico´s te herkennen en psychische belasting vroegtijdig op te pikken om zo goede ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in hun nieuwe land mogelijk te maken. Wij bieden hulp bij gedragsproblemen, mentale stress of crisis en problemen met sociale integratie. Onze maatregelen omvatten tegelijkertijd uitleg van de individuele hulpbehoefte, psycho educatie en stabilisatie bij traumatische aandoeningen en andere psychische problemen, advies voor de ouders, zorgverleners of leraren in de omgang met het behoeftige kind of de jongere en de samenwerking met andere adviesdiensten.
Meer informatie: DRK-Landesverband Saarland e. V.


expand_more 07.11.2017 Sterntaler e. V.

Sternentaler is een belastingvrije vereniging. Een project dat hulp bij zelfhulp aanbiedt. Wij zorgen voor gezinnen met een ernstig ziek/gehandicapt of een overleden kind en nemen hen op in onze besloten Facebook groep. Daar krijgen ze de gelegenheid om andere getroffenen te leren kennen en gevoelens uit te wisselen. Zo halen wij deze grote en kleine mensen uit hun isolement. Samen met heel veel mensen die zich bij ons melden om een dergelijk gezin te begeleiden of te ondersteunen, weven wij een net dat hen opvangt en vasthoudt. Iets dat hen helpt om te overleven. Met de donaties ontsteken wij lichtjes in het donker, steunen hen op verschillende gebieden. Wij zorgen voor het hele gezin, loodsen ook papa´s en broertjes en zusjes door de storm heen, bieden de kinderen bezoekjes van therapiehonden aan. Op onze Sternentalerseite thematiseren wij ook alle problemen, uitdagingen en verzoeken van deze gezinnen, creëren meer begrip en tolerantie.


expand_more 19.10.2017 Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen(MPS) e. V.

"Ik ben waardevol. – zelfbewustzijn ontdekken en stimuleren.“ Dat is niet alleen de titel van de vijfde ontmoetings- en ervaringsdag van jonge MPS-patiënten in 2018, maar vooral ook haar verzoek: de capaciteiten en bijzondere kracht van de 12- tot 16-jarigen moeten versterkt worden, grenzen moeten verbreed en nieuwe ervaringen opgedaan worden. Deze keer vond het plaats in een watersportcentrum dat gespecialiseerd is in mensen met mobiliteits- en andere beperkingen en in "mogelijkheden, niet in beperkingen" denkt. Want om MPS te hebben, betekent getroffen te zijn door een zeldzame levensverkortende stofwisselingsziekte met een progressief verloop die tot ernstige beperkingen leidt. Voor de getroffenen is MPS e. V. landelijk het enige contactpunt. De vereniging biedt MPS-kinderen en hun gezinnen en volwassen patiënten hulp bij zelfhulp, advies, netwerk werk en doelgroep gerelateerde evenementen aan.
Meer informatie: Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen(MPS) e. V.


expand_more 16.08.2017 CJD Homburg/Saar gGmbH

In het CJD Homburg/Saar gGmbH wonen momenteel 400 jonge mensen. 20,68% van deze jonge mensen is getroffen door een lichamelijke- en 63,22% door een psychische beperking, 16,09% door een leerstoornis. Bovendien wonen in het CJD Homburg 38 niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Het CJD Homburg/Saar zet zich al vele jaren in op het gebied van sport, gezondheidspedagogiek en op het gebied van pedagogiek voor mensen met een handicap en doet veel mee aan evenementen in het Saarland en in het hele land. Het CJD organiseert de Zuidwest-Duitse voetbalkampioenschappen van de "Berufsbildungswerke" en de Fohlenhof-loop. De integratie door sport wordt steeds belangrijker in de huidige maatschappelijke situatie. Vooral bij het werk met kinderen, jongeren en mensen met een migratie achtergrond komt naar voren dat door sportieve activiteiten spraakbarrières, spanningen en angsten eerder verminderen. Door ons project "Integratie en reïntegratie door sport" wordt deelname voor onze jonge mensen vergemakkelijkt, want nergens anders worden vooroordelen en barrières sneller afgebouwd dan bij het gezamenlijk sporten van gehandicapten, niet gehandicapten en/of mensen met een migratie achtergrond. Hiervoor staat een plek voor het gezamenlijk uitoefenen van sportieve activiteiten en de aanschaf van sportuitrusting en apparaten op de planning. Voor het in de praktijk brengen en een succesvolle uitvoering van de projecten en maatregelen is er in totaal een bedrag van € 28.000 nodig. Met de bijdrage van de proWIN stichting van € 5.000 ter ondersteuning van ons project "Integratie en reïntegratie door sport" zijn we al een stuk dichter bij ons doel gekomen. Dank je wel!
Meer informatie:CJD Homburg/Saar gGmbH


expand_more 16.08.2017 Guarani-Hilfe e. V.

Sinds 1985 ondersteunt Guarani-Hilfe de inheemse Guaranies in de provincie Misiones in Argentinië, die hun woonomgeving verloren hebben door de ontbossing van het subtropische regenwoud. Guarani-Hilfe e. V. (GH) zorgt voor duurzame hulp bij zelfhulp door de kinderen en jongeren te leren lezen en schrijven. Ze bouwt speeltuinen, kleuter- en basisscholen in de Guarani dorpen die ver weg liggen van de blanke nederzettingen en waar de staat geen scholen heeft gebouwd. GH investeert de donatie van de proWIN stichting in het nieuwe schoolproject in Puente Quemado.
Meer informatie: Guarani-Hilfe e. V.


expand_more 25.07.2017 Kinder- und Jungendwohnen Haus Carola

Onze schommel moest vanwege veiligheidsredenen afgebroken worden. Alle kinderen waren hier erg verdrietig over en wensten dat ze een nieuwe hadden.
Meer informatie: Kinder- und Jungendwohnen Haus Carola


expand_more 13.07.2017 Notfallseelsorge und Krisenintervention Saarland e. V.

De Spoedpastorale zorg en Crisis interventie Saarland verzorgt de acute hulp aan slachtoffers tijdens en na allerlei soorten noodsituaties, waaronder talrijke missies met gedupeerde kinderen en jongeren - hulp, psychosociale begeleiding, advisering van volwassenen over de omgang met gedupeerde kinderen en jongeren.
Meer informatie: Notfallseelsorge und Krisenintervention Saarland e. V.


expand_more 07.07.2017 Kindertagesstätte Kutzhof

We hebben een donatie van meer dan 2500 euro ontvangen en zullen daarvan een klimrek aanschaffen om onze speelplaats een upgrade te geven. Onze 86 kinderen hebben er momenteel geen. In onze instelling zorgen wij ook voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, gehandicapte kinderen en kinderen die gehandicapt dreigen te worden en wij zijn blij, vanaf nu extra blij, dat we de lichaamscoördinatie en motoriek kunnen trainen. Bovendien stimuleren wij moed, een positief zelfbeeld en het zelfbewustzijn van de kinderen. Het klimrek draagt dus bij aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze kinderen. Wij zijn dolgelukkig met de donatie!
Meer informatie: Gemeinde Heusweiler


expand_more 26.05.2017 Hilfe für verletzte Kinder-Seelen e. V.

De vereniging helpt kinderen met de rouwverwerking, bv. als een ouder op sterven ligt of zelfmoord heeft gepleegd. De organisatie probeert bovendien om de kleine hartenwensen van kinderen in vervulling te laten gaan om ze zo een lichtpuntje en zelfvertrouwen in moeilijke tijden te geven.
Meer informatie: Hilfe für verletzte Kinder-Seelen e. V.


expand_more 15.05.2017 Vereniging straatkinderen project JUST ONE TOUCH

De vereniging zet zich in voor kinderen die op straat leven. Het doel van het project is om zorg en herstel voor kansarme kinderen te realiseren, bijvoorbeeld door toegang tot onderwijs.
Meer informatie: Verein Straßenkinderprojekt JUST ONE TOUCH


expand_more 25.04.2017 Bunter Kreis nazorgcentrum "Hand in Hand"

Het nazorgcentrum ondersteunt gezinnen om obstakels in gezondheid of maatschappij te overwinnen. In samenwerking met ziektekostenverzekeraars, kinderartsen, instanties etc. dient er voor ouders een netwerk gemaakt te worden zodat ze zich niet meer in de steek gelaten voelen. De focus ligt op te vroeg geboren en zieke baby´s.


expand_more 11.04.2017 Strubbelkids e. V.

De vereniging stelt zich tot doel om kansarme kinderen en jongeren tijdens een therapeutisch verblijf financieel te steunen, bv. met zakgeld, een verjaardags- of kerstcadeautje.
Meer informatie: Strubbelkids e. V.


expand_more 27.03.2017 Förderverein Round Table 57 Dillenburg e. V.

Antonia en John lijden aan de ziekte leukodystrofie (MLD). Er zijn slechts weinig behandelmethodes en de therapie is erg duur. Met behulp van de donatie wordt er bv. een aangepast voertuig gefinancierd.

expand_more 21.02.2017 Angelman e. V.

Angelman is een zelfhulp vereniging van ouders voor ouders waarvan de kinderen lijden aan het Angelman syndroom. Elk jaar vindt er een ontmoeting plaats waarbij er ook lezingen worden gehouden door vertegenwoordigers van onderzoek en therapie. De donaties dragen bij aan de financiering van de jaarlijkse bijeenkomst.
Meer informatie: Angelman e. V.

expand_more 13.02.2017 St.- Martinus- Schule

De St. Martinus school in Reinsfeld is een leef-, leer- en recreatieruimte. Scholieren worden in gesplitste leergroepen individueel gestimuleerd, dit ter ondersteuning van de opbouw van het zelfvertrouwen.
Meer informatie: St.- Martinus- Schule


expand_more 08.02.2017 LOOP Jugendhilfe

LOOP heeft zich tot taak gesteld om kinderen en jonge mensen die niet door hun eigen ouders verzorgd kunnen worden, bij te staan.
Meer informatie: Loop Jugendhilfe


expand_more 18.01.2017 Familienherberge Lebensweg e. V.

De familieherberg Lebensweg e.V. zorgt voor gezinnen met ernstig zieke kinderen en kinderen met een levensbedreigende ziekte.
Meer informatie: Familienherberge Lebensweg e. V.

2016

Donatiebedrag 2016
320.500,00 €

expand_more Datum Kinderklinik am Kohlhof

proWIN Verkooppartners, medewerkers en fabrikanten hebben € 31.000 gedoneerd aan Förderverein der Kinderklinik Kohlhof. Met het geld werd een nieuw longfunctie-apparaat aangeschaft voor de pediatrische diagnostiek. Bovendien werden op het buitenterrein van het sociaal pediatrische centrum (SPZ) een schommel en een trampoline geplaatst. Een deel van de donatie kwam ten goede van de cliniclown die met zijn bezoekjes op de kinderafdelingen plezier en afleiding brengt.
Meer informatie: Marienhausklinik St. Josef Kohlhof (Kinder- und Jungendmedizin)


expand_more 07.12.2016 RADIO SALÜ „Sternenregen“

„Sternenregen“ is de donatie-actie van Radio Salü, die wordt uitgevoerd in samenwerking met de evangelische en katholieke kerk. Donaties komen ten goede van hulpbehoevende kinderen.
Meer informatie: RADIO SALÜ Sternenregen


expand_more 06.12.2016 Stichting Round Table Deutschland

Round Table is een serviceclub. De donatie kwam ten goede van het "Kerstpakketjeskonvooi - Kinder helfen Kinder".
Meer informatie: Roundtable Deutschland


expand_more 03.12.2016 Herzkrankes Kind Homburg/Saar e. V.

Paardrijtherapie kan een positieve invloed hebben op motorische achterstand bij kinderen met een hartaandoening.
Meer informatie: Herzkrankes Kind Homburg/Saar e. V.


expand_more 23.11.2016 Förderverein-Paul-Aldigner-Schule

De vereniging steunt leerlingenprojecten.
Meer informatie: Paul Aldinger Schule


expand_more 21.11.2016 Verein Schutzengel

Verein Schutzengel biedt hulp aan misbruikte kinderen.
Meer informatie: Verein Schutzengel


expand_more 10.11.2016 Förderverein der Förderschule Köln-Poll

De hulpvereniging ondersteunt een school voor bijzonder onderwijs met de focus op mentale ontwikkeling.
Meer informatie: Schule auf dem Sandberg – Speciale aandacht voor mentale ontwikkeling


expand_more 26.10.2016 Geschenken van hoop: Kerstmis in een schoenendoos

"Weihnachten im Schuhkarton" is een cadeau actie voor hulpbehoevende kinderen.

expand_more 24.10.2016 Förderverein-Paul-Aldigner-Schule

De vereniging steunt leerlingenprojecten.
Meer informatie: Paul Aldinger Schule


expand_more 23.11.2016 Bafenyi Trust

Het project steunt het werk van leerkrachten in peuterscholen met behulp van workshops.
Meer informatie: Bafenyi Trust


expand_more 14.10.2016 Hulp voor het project "Leren in plaats van bedelen"

Het project stimuleert onderwijs in het centraal Afrikaanse Kameroen.


expand_more 04.10.2016 Steun voor met HIV besmette meisjes in India

De Don Bosco Mondo e. V. ondersteunt het werk van de Zusters van Don Bosco in Imphal, India. In het kindertehuis Sneba Bhavan (huis van liefde) zorgen de zusters voor meisjes die besmet zijn met HIV.
Meer informatie: DON BOSCO MONDO


expand_more 28.09.2016 Samen aan de kant van kinderen met kanker

De Deutsche Kinderkrebsnachsorge staat kinderen en jongeren met kanker, hartaandoeningen en taaislijmziekte evenals hun families bij en zet zich ook op bijzondere wijze in voor gezinnen die een kind verloren hebben.
Meer informatie: Deutsche Kinderkrebsnachsorge


expand_more 02.09.2016 Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen(MPS) e. V.

De Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen(MPS) e. V. biedt jongeren die lijden aan de stofwisselingsziekte MPS, een eigen platform om ervaringen uit te wisselen, voor gedeelde ervaringen – en voor antwoorden.
Meer informatie: Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen e. V.


expand_more 31.08.2016 Kids-Amani e. V.

Kids-Amani e. V. ondersteunt meerdere weeshuizen in Kenia en streeft het doel na om een eigen weeshuis te bouwen.
Meer informatie: Kids Amani – Hilfe für Afrika


expand_more 29.07.2016 Förderverein KinderLeben e. V.

De vereniging helpt gezinnen met kinderen met levensverkortende ziekten, ernstige ziekten of meervoudige handicaps.
Meer informatie: Förderverein KinderLeben e. V.


expand_more 13.07.2016 Armutsprävention durch Ev. Kita Oberlinhaus

Focus van het pedagogische concept is dagelijkse lichaamsbeweging op alle onderwijsniveaus. Dit is essentieel voor de evenwichtige ontwikkeling en de gezondheid van kinderen in sociaal achtergestelde gebieden.


expand_more 11.07.2016 Hulp voor gehandicapte kinderen door de "Herzensengel"

De vereniging ondersteunt hulpbehoevende kinderen.
Meer informatie: Herzensengel


expand_more 16.06.2017 Lebenshilfe Starnberg

In het naschoolse opvangcentrum voor curatief onderwijs worden kinderen die het risiso lopen geestelijk gehandicapt te raken, intensief ondersteund en opgevangen.
Meer informatie: Lebenshilfe Starnberg


expand_more 08.06.2016 Förderverein d. Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd

De in 1976 opgerichte vereniging heeft zich tot doel gesteld om de daaraan verbonden school en de ouders van de scholieren te ondersteunen. De uitrusting van de onderwijsinstelling moet geoptimaliseerd worden om de kinderen nog beter te kunnen stimuleren.
Meer informatie: Klosterbergschule auf Facebook


expand_more 31.05.2016 Ronald McDonald Haus Homburg

In het Ronald McDonald huis in Homburg vinden jaarlijks ca. 300 gezinnen een tijdelijk thuis tijdens de behandeling van hun ernstig zieke kinderen in de universiteitskliniek van Homburg.
Meer informatie: Ronald McDonald Haus Homburg


expand_more 25.05.2016 FAZIT - Sociaal-medische nazorginstelling

FAZIT staat voor "Familie - Zukunft - Integration - Toleranz". Doel van de sociaalmedische nazorg is om hulp te bieden aan gezinnen met een ernstig ziek kind uit de regio Göttingen.
Meer informatie: FAZIT


expand_more 11.05.2016 Gesellschaft für KinderKrebsForschung e. V.

Met hun inzet zijn de leden en sponsors van de GKKF een goed voorbeeld van non-profit onderzoek en verbeteren ze actief de overlevingskansen van de kinderen die geen baat hebben bij een standaard therapie.
Meer informatie: Gesellschaft für KinderKrebsForschung e. V.


expand_more 13.04.2016 Benefiet ten gunste van kinderen met kanker

Financiële ondersteuning voor de organisatie van een benefiet evenement ten gunste van "Elterinitiative krebskanker Kinder im Saarland e. V.


expand_more 07.03.2016 Steun voor de vereniging Emden-Kenya

Hulp voor hulpbehoevende kinderen en jongeren die in Kenia (Nanyuki) op straat leven. Financiering op het gebied van voeding, ontwikkeling en onderwijs.


2015

Donatiebedrag 2015
1.100.545,96 €

expand_more 2015 proWIN ChariTeams wedstrijd 2015

In totaal werd er een bedrag van € 250.000 voor het goede doel verdeeld over de 80 beste deelnemers. De ter beschikking gestelde bedragen varieerden tussen de € 2.000 en de € 10.000 per team - hoe hoger op de ranglijst, des te hoger werd de donatie. Hiermee konden 80 fantastische kinderprojecten worden ondersteund.


expand_more 2015 Verkooppartners melden regionale steunprojecten

In het kader van de proWIN Charity-days 2015 ondersteunen wij liefdadigheidsacties recht voor uw deur. Onze verkooppartners hebben regionale "hartenzaken" uitgekozen waarbij ze zieke, hulpbehoevende of sociaal zwakke kinderen en jongeren met de ingezamelde donaties direct ter plaatse met het resultaat van de Charity-actie actief hebben geholpen. In het kader van deze hartenactie heeft de hele proWIN-verkoop voor het goede doel afgezien van zijn provisie. proWIN Winter GmbH doneerde van hun kant het gehele netto-factuurbedrag dat is samengesteld uit de waarde van de producten en hun marge.


expand_more 31.05.2015 ADELI-Therapie voor Elias

Met de donatie werd een therapie ondersteund voor de ernstig gehandicapte Elias.

expand_more 09.03.2015 Speciaal transportmiddel voor Marius en Emma

Financiële ondersteuning voor een gezin met twee kinderen met ernstige meervoudige handicaps.


2014

Donatiebedrag 2014
61.700,00 €

expand_more 12.12.2014 Herzkrankes Kind Homburg/Saar e. V.

De donatie wordt gebruikt voor de financiering van de cliniclowns en een kinderpsycholoog. De clown bezoekt wekelijks de kinderen met een hartziekte op de afdeling van de universiteitskliniek Homburg en tovert weer een lach op de kleine gezichtjes.
Meer informatie: Herzkrankes Kind Homburg/Saar e. V.


expand_more 13.11.2014 Schutzengelverein Blieskastel

Ondersteuning bij "Projekt Senkrechtlift" voor de driejarige, ernstig gehandicapte Lars.


expand_more 29.07.2014 Aankoop van een gehandicaptenvoertuig

Ondersteuning voor de aanschaf van een gehandicaptenvoertuig voor Marie Klix.


expand_more 23.07.2014 Schutzengel für Kinder e. V.

Ondersteuning voor de aanschaf van een gehandicaptenvoertuig met oprijplaat.
Meer informatie: Blieskasteler Freunde und Helfer - Schutzengel für Kinder e. V.


expand_more 30.06.2014 Benefiet evenement

De familie Kirsch ontving financiële steun voor hun twee aan spieratrofie lijdende kinderen.


expand_more 30.06.2014 Hilfe für Weißrussland e. V.

Financiële ondersteuning voor de door de vereniging georganiseerde kinderrecreatie. Het vakantieprogramma richt zich op kinderen uit het gebied in Wit-Rusland dat het meest door de nucleaire ramp van Tschernobyl getroffen is.


expand_more 17.06.2014 Stars for kids e. V.

Stars for Kids e. V. is een ouderinitiatief dat als doel heeft de ondersteuning van gehandicapte en hulpbehoevende kinderen, jongeren en hun families.
Meer informatie: Stars for kids e. V.


expand_more 26.05.2014 Förderverein Wirbelwind e. V.

Financiële ondersteuning voor de aanschaf van een kinderwagen.
Meer informatie: Katholische KiTa gGmbH Saarland


expand_more 10.04.2014 Die Hoffnung bleibt immer e. V.

Financiële ondersteuning voor een therapie voor Sagi Esbulatov die aan infantiele cerebrale parese leidt.


expand_more 10.04.2014 Bildungs- und Begegnungsstätte Mütterzentrum e. V.

De Bildungs- und Begegnungsstätte Mütterzentrum e. V. "Die MÜTZE" wil iets doen aan de isolatie en achterstand van opvoeders.
Meer informatie: Bildungs- und Begegnungsstätte Mütterzentrum e. V.


expand_more 23.02.2014 Schoolwerkplaats Eiweiler

Ondersteuning voor de basisschool Eiweiler.
Meer informatie: Grundschule Eiweiler


expand_more 05.02.2014 Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Trier

De Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Trier (SkF) is een beroepsvereniging van de Caritasvereniging, hun focus ligt op het werk met vrouwen, kinderen en gezinnen in noodsituaties, dit met het motto "van vrouwen voor vrouwen".
Meer informatie: Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Trier


expand_more 04.02.2014 Verbouwingsmaatregelen voor Johanna Mehler

Johanna Mehler zit sinds 2013 in een rolstoel waardoor het noodzakelijk was om de garage te verbouwen tot een gelijkvloerse kinderkamer en een badkamer te bouwen met aangepaste voorzieningen.


expand_more 04.02.2014 BV Poliomyelitis e. V. – Saar

De zelfhulpgroep zet zich in voor de wereldwijde vaccinatie van kinderen tegen kinderverlamming (poliomyelitis) zodat hen het lot van de leden van de zelfhulpgroep bespaard blijft.
Meer informatie: Bundesverband Poliomyelitis e. V.


expand_more 20.01.2014 Lebenshilfe O.V. Saarbrücken

De vereniging zet zich in voor de belangen van mensen met een beperking en hun familie. Lebenshilfe onderhoudt een woonhuis voor mensen met een zeer grote zorgbehoefte.
Meer informatie: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Ortsvereinigung Saarbrücken e. V.


2013

Donatiebedrag 2013
72.050,50 €

expand_more 22.11.2013 RTL Stiftung Spendenmarathon

Op vrijdag 22.11.2013 was de RTL Spendenmarathon voor de 18e keer en de 24-uurs live-format ging net over het rechte stuk naar huis toen het proWIN-team zijn grote opwachting maakte. In de zomer hadden de 8 dappere kerels bij de Race across America letterlijk door de hele USA gefietst om deze cheque van meer dan € 100.000 iets na 18.00 uur live on stage te kunnen overhandigen. Het hele avontuur is in ons tourdagboek na te lezen. Nog één keer hadden Ingolf en Michael Winter, Andi Walz, Kalli Epping, Steffen Bug, Hubert Schwarz, Bernd Klosterhalfen en Christian Panten de bekende wielrenoutfit met proWIN-branding aangetrokken en genoten hier van hun welverdiende applaus. "Dit team heeft de langste weg afgelegd voor de kinderen in nood", benadrukte prsentator Wolfram Kons en daarmee heeft hij natuurlijk niets te veel gezegd. De € 100.000 hielpen mee om ook dit keer weer bijna 8 miljoen euro voor kinderen in nood bij elkaar te krijgen. proWIN doet al sinds 2007 mee en is met een donatiebedrag van in totaal ca. 1,4 miljoen de grootste individuele donateur. proWIN werd bekend bij RTL onder andere door de spectuculaire donatie acties op de Kilimanjaro, onder water te midden van haaien of door het abseilen van de Kölner Ringturm.
Meer informatie: RTL - Wir helfen Kindern


expand_more 16.12.2013 Actie cultuur Heusweiler

Doel van de vereniging is het versterken van het culturele leven in de gemeente Heusweiler. Kernproject is de "muzikale basisopleiding". Het lessen worden gegeven door gekwalificeerde elementaire muziekleraren en is gratis.
Meer informatie: Aktion Kultur Heusweiler


expand_more 11.12.2013 Geschenke der Hoffnung e. V.

Als internationale christelijke hulporganisatie biedt Geschenke der Hoffnung e. V. mensen hulp en hoop. "Weihnachten im Schuhkarton" is een cadeau actie voor kinderen in nood. Groot en klein pakken in Duitsland goed gevulde pakjes in om cadeau te doen aan hulpbehoevende kinderen.
Meer informatie: Geschenke der Hoffnung e. V.


expand_more 26.09.2013 Voltijdse gemeenschapsschool Neunkirchen

GGS Neunkirchen hecht grote waarde aan ervaringsgericht onderwijs. Van de donatie werd een klimwand aangeschaft voor de scholieren.
Meer informatie: Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen


expand_more 13.08.2013 Omaruru Children's Haven

Omaruru Children's Haven is een weeshuis in Omaruru, Namibia. De adequate medische verzorging van kinderen en het doorgeven van waarden spelen een bijzondere rol in het zorgwerk.
Meer informatie: Omaruru Children’s Haven


expand_more 30.07.2013 Stefan-Morsch-Stiftung

De stichting biedt hulp aan patiënten met leukemie en tumoren. De stichting promoot de registratie als stamceldonor en staat klaar voor de vragen van patiënten.
Meer informatie: Stefan-Morsch-Stiftung


expand_more 19.07.2013 Kinder von Tschernobyl - Hilfe für Weißrussland e. V.

De donatie helpt bij de financiering van kinderrecreatie.
Meer informatie: Kinder von Tschernobyl

expand_more 19.06.2013 Brandweer Linsburg

De subsidie werd gebruikt voor de aankoop van een transportaanhanger voor de vrijwillige brandweer van Linsburg.


expand_more 13.06.2013 Mobil mit Behinderung e. V.

De donatie van de proWIN stichting die werd geregeld via de vereniging "Mobil mit Behinderung", is bestemd voor het gehandicaptenvoertuig van de familie Wiens. Hun zevenjarige dochter is ernstig gehandicapt en aangewezen op een speciale stoel.
Meer informatie: Mobil mit Behinderung e. V.


expand_more 12.06.2013 Miteinander Leben Lernen e. V.

Doel van de vereniging is het stimuleren van samen leven en leren van mensen met en zonder beperking.
Meer informatie: Miteinander Leben Lernen (MLL)


expand_more 12.06.2013 Deutscher Kinderschutzbund OV Saarbrücken e. V.

Financiële ondersteuning voor het project "Hilfen für Eltern und Kinder in Krisensituationen". Het gaat om een adviesdienst van de plaatselijke vereniging voor kinderbescherming in Saarbrücken.
Meer informatie: Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Saarbrücken e. V.


expand_more 16.05.2013 Benefit Festival Wustock

Wustock combineert een ambitieus cultureel programma met de ondersteuning van sociale projecten.
Meer informatie: Wustock e. V.


expand_more 10.05.2013 Guarani-Hilfe e. V.

Guarani helpt Indianen in Noord-Argentië wier levensomstandigheden zichtbaar verslechteren door de ontbossing van de subtropische regenwouden, om een bestaansbasis te creëren die hen in staat stelt om te overleven in onze civilisatie.
Meer informatie: Guarani-Hilfe e. V.


expand_more 07.05.2013 Kids Summer

Het project heeft betrekking op kinderen in woongroepen en zorginstellingen in het Saarland.


expand_more 04.02.2013 Christoffel Blindenmission

Het CBM is een internationale christelijke organisatie voor ontwikkelingshulp. Hun hoofddoel is om de levenskwaliteit van de armste mensen op deze wereld, die gehandicapt zijn of risico lopen, te verbeteren.
Meer informatie: Christoffel-Blindenmission Deutschland e. V.


expand_more 04.02.2013 Mobil mit Behinderung e. V.

Mobiliteit en handicap in harmonie brengen, het technisch compenseren van een gebrek aan zelfstandigheid - dit doel wordt nagestreefd door de Verein zur Unterstützung behinderter Menschen zum Erreichen und Erhalt der individuellen Mobilität.
Meer informatie: Mobil mit Behinderung e. V.


expand_more 30.01.2013 Vereniging voor de bevordering van cochleaire geïmplanteerde kinderen

De vereniging bekommert zich om het lot van dove kinderen die een gehoorprothese krijgen. Zo kunnen ze een bijna normaal leven leiden.


expand_more 30.01.2013 Gehandicapten sportgroep Illingen

Met de donatie werd een sport- en spelfeest gesubsidieerd voor gehandicapte en niet-gehandicapte kinderen.


2012

Donatiebedrag 2012
110.650,00

expand_more 10.12.2012 RADIO SALÜ Aktion Sternenregen

Actie Sternenregen, een initiatief van radio Salü en de kerken in het Saarland, ondersteunt een groot aantal projecten om Saarlandse kinderen en hun families in nood te helpen.
Meer informatie: RADIO SALÜ Aktion Sternenregen


expand_more 04.12.2012 Katholieke kleuterschool Neunkirchen

Met behulp van de donatie werd een bouwvallig klimtoestel afgebroken en vervangen door een nieuw, veilig en kindvriendelijk exemplaar.


expand_more 28.11.2012 RTL Stiftung Spendenmarathon

De succesvolle samenwerking tussen de gelijkgestemde organisaties proWIN international en de RTL Spendenmarathon begon op vrijdag 23.11.2012 aan de volgende ronde. Nadat Ingolf Winter in augustus € 66.666 voor kinderen in nood overhandigde aan Wolfram Kons tijdens de Building Run in Köln, legde Sascha Winter er live in de studio nog een bedrag bovenop. De Building Run cheque werd verhoogd met € 77.777 en van de proWIN stichting kwam nog een heel bijzondere cheque ter hoogte van € 80.000. Omdat de ouders van Gabi en Stefan Schäfer, Sonja en Rudi Schäfer, dit jaar 80 jaar werden en zij altijd goed hebben gedaan, ook wanneer ze zelf maar weinig hadden, werd het bedrag gedoneerd ter ere van deze bijzondere mensen. Dit maakte dat proWIN ook dit jaar weer sterk betrokken was bij het bereiken van het nieuwe donatierecord, er werd bijna 8,8 miljoen € ingezameld.
Meer informatie: RTL – Wir helfen Kindern


expand_more 30.10.2012 Grosses Herz für kranke Kinder e. V.

Monika Weiss uit het Saarlandse Schiffweiler begon in 1999 de actie "Grosses Herz für kranke Kinder", want na haar eigen ziekte werd het haar duidelijk dat de lach van een kind onmisbaar is. Met hernieuwde energie wijdt zij zich sindsdien aan dit project. Zonder prominente of publieke achtergrond blijft het toch lastig om acties zoals deze tot stand te brengen, ook hier vergeet de proWIN stichting haar verantwoordelijkheid niet om het doel van mevrouw Weiss een stukje dichterbij te brengen en samen voor lachende kindergezichten te zorgen.
Meer informatie: Grosses Herz für kranke Kinder e. V.


expand_more 25.10.2012 Geschenke der Hoffnung e. V.

Het project "Weihnachten im Schuhkarton" is een cadeau actie voor hulpbehoevende kinderen. Hierbij vullen kinderen en volwassenen schoenendozen vol met geschenken voor kinderen die op kerstdag helaas niet rijkelijk worden bedeeld.
Meer informatie: Geschenke der Hoffnung e. V.


expand_more 08.10.2012 Duitse vereniging voor kinderbescherming

De vereniging zich zich in voor de bescherming van kinderen tegen geweld, tegen kinderarmoede en voor de implementatie van kinderrechten in Duitsland.
Meer informatie: Deutscher Kinderschutzbund


expand_more 08.10.2012 Deutsche Kinderkrebsnachsorge

"Deutsche Kinderkrebsnachsorge - Stiftung für das chronisch kranke Kind zet in het kader van gezinsgerelateerde nazorg ernstig zieke kinderen en hun families in het middelpunt van hun werk.
Meer informatie: Deutsche Kinderkrebsnachsorge


expand_more 26.09.2012 Diakonische Hausgemeinschaften e. V.

Het non-profit initiatief "Diakonische hausgemeinschaften e. V." zet zich onder andere in voor het rolstoeltoegankelijke ontwerp van openbare woongebieden.


expand_more 18.09.2012 Marienkinderhaus kita GmbH Saarland

Het Marienkinderhaus biedt alle kinderen bescherming en zorg, onafhankelijk van religie, cultuur en leefomstandigheden.
Meer informatie: Kita gGmbH Saarland


expand_more 18.09.2012 Stiftung Bunter Kreis

De organisatie zorgt voor gezinnen met chronisch zieke kinderen, ernstig zieke kinderen en kinderen met kanker.
Meer informatie: Stiftung Bunter Kreis


expand_more 13.09.2012 SV St. Ingbert

Charity voor gehandicapte kinderen: actiedag voor kinderen met een handicap en hun ouders met sport, spel en plezier.


expand_more 27.08.2012 Herzenssache e. V.

Kinderen en jongeren beschermen, ondersteunen en sterk maken - dat is het hart van de zaak, die "Herzenssache".
Meer informatie: Herzenssache e. V.


expand_more 20.07.2012 Tanja around the world

proWIN ondersteunt de activiteit van Tanja Schallenmüller die haar verblijf in Afrika benut om weeskinderen te helpen.
Meer informatie: Tanja around the world


expand_more 05.06.2012 Stiftung Round Table Deutschland

Bijna niemand weet wat een vlinderkind is, hoe het lijdt en hoe men ermee om moet gaan. Er is weinig bekend over de ziekte Epidermolysis bullosa zodat de algemene informatie- en voorzieningsstructuur verbeterd dient te worden. In Duitsland zijn er na schatting ca. 2000 vlinderkinderen. Niemand weet precies hoeveel het er zijn. Want vlinderkinderen hebben geen lobby. Ze zijn met te weinig om een lucratieve doelgroep voor de farmacie en de medische sector te zijn. Daarom kent bijna geen enkele kinderarts, tandarts, apotheker, zorgverzekering, zorgverlener, medewerker bij de kinderopvang of leraar deze ziekte. De proWIN stichting draagt gul bij aan dit project.


expand_more 01.06.2012 Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband e. V.

De vereniging zet zich in voor een kindvriendelijke maatschappij waarin de mentale, psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren verbeterd worden.
Meer informatie: Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e. V.


expand_more 23.05.2012 Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband e. V.

De Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband e. V. zet zich in voor de bescherming van kinderen tegen geweld, tegen kinderarmoede en voor het ten uitvoer brengen van de rechten van het kind in Duitsland.
Meer informatie: Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e. V.


expand_more 27.04.2012 Schulförderverein Kerpenschule Illingen e. V.

De vereniging streeft naar ondersteuning van onderwijs- en opleidingswerk.
Meer informatie: Schulförderverein Kerpenschule Illingen e. V


expand_more 29.02.2012 TuS 1860 Neunkirchen e. V.

TUS 1860 Neunkirchen houdt zich bezig met de promotie van dames handbal bij de jeugd.
Meer informatie: TuS 1860 Neunkirchen e. V.


expand_more 25.01.2012 Kinder-Hospizdienst Saar und Kinderpalliativteam Saar

Deze non-profit vereniging verzorgt en ondersteunt ernstig zieke kinderen en jongeren. Men helpt bovendien hun families staat met raad en daad voor hen klaar.
Meer informatie: Kinder-Hospizdienst Saar und Kinderpalliativteam Saar


2011

Donatiebedrag 2011
179.512,97 €

expand_more 10.12.2011 Een hart voor kinderen

Op 10 december 2011 overhandigde Ingolf Winter in het kader van het door proWIN gesponsorde sledehonden-evenement Tirol Cross Mountain in het Oostenrijkse Kühtai een cheque van € 11.111.11 aan organisator Till Demtroeder. Dit bedrag gaat in zijn geheel naar de actie "Ein Herz für Kinder" en werd een week later live in de studio overhandigd aan Thomas Gottschalk.
Meer informatie: Ein Herz für Kinder


expand_more 17.11.2011 RTL Stiftung Spendenmarathon

De RTL-Spendenmarathon is een 24-uurs donatieshow die sinds 26 november 1996 jaarlijks plaatsvindt op commerciële zender RTL. Het gaat om de langste Charity-uitzending op de Duitse televisie. De uitzending wordt vanaf het begin gepresenteerd door Wolfram Kons die ook algemeen manager Charity is bij RTL. In de afgelopen jaren werd door deze actie een totaal bedrag van 101 miljoen euro ingezameld. De gehele opbrengst gaat naar de non-profit stichting "RTL - Wir helfen Kindern". Dankzij proWIN werd er in 2010 een nieuw donatie record bereikt; proWIN overhandigde in 2010 de tot op heden grootste individuele donatie in de geschiedenis van de donatie marathon, een bedrag van € 1.088.000.
Meer informatie: RTL – Wir helfen Kindern


expand_more 09.12.2011 Wohnen Arbeiten Leben e. V.

De non-profit vereniging W.A.L. heeft als doel om mensen met een beperking te helpen om zo goed mogelijk aan het echte leven deel te kunnen nemen.


expand_more 09.12.2011 Deutsche Kinderkrebsnachsorge

Kinderkrebsnachsorge stelt de gezinsgeörienteerde nazorg van ernstig zieke kinderen centraal.
Meer informatie: Deutsche Kinderkrebsnachsorge - Stiftung für das chronisch kranke Kind


expand_more 09.12.2011 Förderverein Katholische Kita St. Josef Uchtelfangen

Met de donatie werd de aanschaf ondersteund van speeltoestellen en werkmateriaal die de basisuitrustig ver overstegen.


expand_more 09.12.2011 nestwärme e. V. Deutschland

Het sociale netwerk nestwärme e. V. adviseert en zorgt voor gezinnen die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen.
Meer informatie: nestwärme e. V. Deutschland


expand_more 25.11.2011 Kinder-Hospizdienst Saar

Deze non-profit vereniging verzorgt en ondersteunt ernstig zieke kinderen en jongeren. Bovendien worden hun families geholpen en staat men met raad en daad voor hen klaar.
Meer informatie: Kinder-Hospizdienst Saar


expand_more 24.10.2011 Deutsche Knochenmarkspenderdatei

De DKMS hoort bij een netwerk van organisaties onder het dak van de DKMS stichting Leben Spenden. Alle DKMS-organisaties gaan de strijd aan tegen bloedkanker, andere ziekten van het hematopoïetische systeem en in het geval van DKMS LIFE ook tegen andere soorten kanker.
Meer informatie: DKMS


expand_more 24.10.2011 Hilf-Mit Saarbrücker Zeitung e. V.

"Hilf-Mit" is een begrip in het Saarland. Want al decennia lang helpt de liefdadigheidsvereniging van de Saarbrücker Zeitung mensen in Duitsland. "Hilf-Mit", de grote actie van de Saarbrücker Zeitung, bestaat al sinds 1973. Duizenden zieken, hulpbehoevenden en medemensen die buiten hun schuld in nood verkeren in het Saarland, konden zo al worden geholpen. Natuurlijk met de actieve ondersteuning van de lezers alsmede andere organisaties. Zo werd de proWIN stichting deel van dit project en doneerde in 2011 € 60.000. Maar wat er echt gedoneerd werd, was een lach op het gezicht van iedereen die ondersteuning nodig heeft.

expand_more 22.08.2011 Duitse vereniging voor kinderbescherming Saarbrücken

De Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband e. V. zet zich in voor de bescherming van kinderen tegen geweld, tegen kinderarmoede en voor het ten uitvoer brengen van de rechten van het kind in Duitsland. We willen een kindvriendelijke maatschappij waarin de mentale, psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren gestimuleerd wordt. Bij alle beslissingen, plannen en maatregelen die ze treffen, moeten de kinderen en jongeren betrokken worden.
Meer informatie: Deutscher Kinderschutzbund Saarbrücken


expand_more 21.07.2011 Hubert Schwarz Stiftung | Schoolproject in Tanzania

Al geruime tijd wordt de grond rond de reeds gerealiseerde schoolprojecten aangetast door een periode van droogte. Hierdoor zijn gewassen die als voedselbron dienen in gevaar. Daar bovenop komt nog een ernstig tekort aan drinkwater. Om dit alles tegen te gaan, moet er geld geïnvesteerd worden. Dit alles stelt de Hubert Schwarz-stichting voor een financieel knelpunt dat door donaties, onder andere van de proWIN stichting, gedekt kan worden.
Meer informatie: Hubert Schwarz Stiftung


expand_more 18.04.2011 Kinder-Hospizdienst Saar

Middeleeuwse markt ten gunste van de Kinderhospice-dienst: "straatartiesten, ridders en oude ambachten op het feestterrein "zu Illingen". Bij dit spektakel gaat het om een benefiet evenement ten gunste van de Kinderhospice-dienst Saar. Deze non-profit vereniging verzorgt en ondersteunt ernstig zieke kinderen en jongeren. Bovendien helpen ze hun families en staan ze met raad en daad voor hen klaar.
Meer informatie: Kinder-Hospizdienst Saar


2010

Donatiebedrag 2010
1.000.000,00 €

expand_more 18.11.2010 - 19.11.2010 Recordbijdrage voor RTL donatiemarathon

Veel mensen keken Ingolf met open mond aan. Had hij het nu echt over een miljoen euro? Ook Wolfram Kons, presentator en gezicht van de RTL Spendenmarathon en voorzitter van de RTL stichting "Wir helfen Kindern" had aanvankelijk zijn twijfels over de geloofwaardigheid van deze gewaagde uitspraak. "Wij zullen met hulp van onze verkoop in 2010 een miljoen euro aan donaties inzamelen en deze in november overhandigen." Ook toen het met de Thai-bezems niet altijd zo gesmeerd liep, werd er een oplossing gevonden hoe hij zich toch aan zijn woord zou kunnen houden. Want tenslotte stond het jubileumjaar 2010 bij proWIN in het teken van humanitaire hulp. De verkoop had zijn ondersteuning toegezegd en hield zich aan zijn woord. Dankzij de € 288.000 die in het kader van de bezembestellingen naar het Thaise bergdorp gingen als hulp bij zelfhulp en de € 800.000 die het proWIN verkoopteam samen genereerde, kon er een cheque van meer dan € 1.088.000 uitgeschreven en overhandigd worden. Alleen al de 800.000 die in zijn geheel naar de donatiepool van de marathon-charity-show gingen, vertegenwoordigde al de absolute recorddonatie in de 15-jarige geschiedenis van de donatie-uitzending. Geen wonder dus dat proWIN met bijna 40 goedgehumeurde verkooppartners de RTL studio in Hürth-Kaltscheuren binnenliep. Veel proWIN-meiden waren al vanaf 's middags live in de studio aan de donatie-telefoons en hielpen mee om het totale donatiebedrag op te schroeven naar bijna 8 miljoen euro. Als toegift waren er meet en greets met diverse prominenten uit de wereld van sport en cultuur, hier werden veel foto's voor de thuisblijvers en de kinderen gemaakt. Aan het eind van de 24-uurs marathon was het tijd voor Ingolf's grote uur. Als laatste mocht hij zijn cheque overhandigen en het bezemverhaal vertellen. Dankzij proWIN werd er een nieuwe donatierecord gevestigd.
Meer informatie: RTL – Wir helfen Kindern